Z činnosti Levicového klubu žen Dobromysl

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Levicový klub žen Dobromysl, Vydáno dne: 04. 03. 2010

Levicový klub žen byl založen 13.1.1993, dovršil tedy 17 let své činnosti. Začátky v té době nebyly vůbec snadné. Ženy se bály uveřejnění svého jména a není divu.

„Nejsme jako oni“ – dnes víme, že jsou horší. Po vzniku Levicových klubů žen v ČR (podzim 1992) byly v Brně snahy přejít do neutrálního středu. Ženy chodily do klubu, aby alespoň na tomto místě mohly říci své názory. Bohužel první vedení LKŽ Dobromysli jim v tomto chtělo zabránit. Po slovních potyčkách – „politiku sem netahejte“ – odešla první předsedkyně.

Zakládajících členek bylo 18, postupem času přešly na jiné funkce – Výbor národní kultury, organizace postižených, v ZO KSČM, kde pracují dodnes.

Nelze zapomenout na Libušku Domanskou – srdce a duši Dobromysli. Když před 8 lety odešla, řekla mně Mirka Salomonová (už je též po smrti): „Přece nenecháš Dobromysl padnout!“ To mně moc pomohlo a snažila jsem se v práci pokračovat. Kdyby nebylo žen, které mně pomáhaly – tzv. „pracovní čety“ – připravovat a zajišťovat akce MěV KSČM a různé akce LKŽ, tak bych nezmohla nic. Po Milušce Stehnové (zemřela 2004) nastoupila Anička Hůlková, velmi pracovitá a spolehlivá při zajišťování všech akcí.

V počátcích působení Dobromysli jsme pořádali 4-5 zájezdů ročně, dnes stěží naplníme jeden autobus na setkání na pomezí.

Měli jsme to štěstí, že jsme byli napojeni na Parlament České republiky – předsedkyní  byla Květa Čelišová, poslankyně PČR, po ní Soňa Marková. Od září 2009 je naší předsedkyní S.Exnerová.

Také z MěV KSČM jsme měli čerstvé informace – 4 naše členky byly členkami MěV.

V Parlamentu České republiky se na oslavách MDŽ vystřídali 51 členů Dobromysli.

Spolupracujeme s ostatními občanskými sdruženími, pomáháme, kde můžeme (na záplavy jsme vybrali 5 000 Kč).

Nejvíce si ceníme přátelství. Do posledních chvil svého života k nám chodili členové – velmi rádi vzpomínáme na Bětušku, Aničku, Čajku, Pepíčka, Milana …

Většina z nás končí – nemáme síly, ale do posledního dechu vydržíme. Jak nám říká i naše kamarádka, národní umělkyně Jiřina Švorcová, máme krásné vzpomínky, ty nám nikdo nevezme a nevzdáme se!

Děkuji všem, kdo pomohli –  prací, finančně, dárky, slovem i pohlazením. Pokud síly stačí, pokračujeme dál.

Na závěr trochu statistiky: k 31.1.2009 má Dobromysl 39 přihlášených členů, 24 jich je v evidenci, tedy celkem 63 členů. Za 17 let zemřelo 28 členů.

V České republice bylo v září 2009 59 LKŽ, celkem 1 336 členů (z toho 7 mužů). 

Božena Nováčková

místopředsedkyně LKŽ Dobromysl Brno