Zápisky z Jihomoravské krajské rady Levicových klubů žen 

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Levicový klub žen Dobromysl, Vydáno dne: 22. 04. 2010

Dne 9.4 2010 se konala v Brně krajská rada LKŽ.Této akce se zúčastnilo 31 žen, byly to zástupkyně LKŽ z Blanska, Vyškova, Znojma, Hodonína a Brna. Jako hosté byli přivítáni – předsedkyně LKŽ s. Suzan Exnerová, tajemnice s. Hana Bolchová a též předseda JmKR KSČM s. Miroslav Vlašín. Též byly pozvány členky LKŽ z Kroměříže a Prostějova, které patřívaly do Jihomoravského kraje.

Po zahájení s. F. Střížovou se ujala slova s. S. Exnerová, která nás seznámila s plány práce LKŽ do budoucna. Jednak pořádání seminářů na různá témata, větší spolupráce s republikovou radou, letní tábor pro seniorky, v neposlední řadě navázat kontakty s ženami z jiných zemí, jak už se podařilo s ženami z Kuby, Venezuely, Číny nebo Vietnamu. Ale zaměřujeme se i na ženy Evropy, např. ženy z Německa. Soudruh Vlašín při svém proslovu ocenil práci  žen jako nezbytnou součást politického dění v republice, pomoc KSČM při společných akcích: přípravách předvolebních mítinků, 1.máje, účast ve volebních komisích atd. Vyzval členky k účasti na oslavách 65. výročí osvobození Československa Rudou armádou i k podpoře žen na kandidátkách do květnových voleb.

V druhé části setkání jsme si vyměňovaly svoje zkušenosti a „chlubily“ se svými činnostmi a úspěchy. Např. spolupráce s nemocnicemi, kde jedni šijí pro dětské pacienty panenky na kterých ukazují, co je bolí, jinde sbírají děvčata ošacení pro pacienty, ložní soupravy, šíjí žínky. Pořádají zájezdy, vycházky, výstavky, šijí panenky pro UNICEF. Máme šikovná děvčata na pečení a zdobení perníčků na různé akce. Dále různé posezení „Při samovaru, Jolce ...“, kdy si děvčata připraví občerstvení nebo „Ochutnávce různých salátů a pokrmů“, kde si je hodnotí navzájem.

Závěrem jsme prohlásily toto setkání za velmi úspěšné a prospěšné, a proto jsme se dohodly taková setkání konat aspoň dvakrát ročně. A některé kluby se dohodly i na častějších vzájemných návštěvách. 

Jana Urbánková

předsedkyně LKŽ Dobromysl