Vítání jara na Lesné

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: BRNO - SEVER, Vydáno dne: 03. 05. 2010

Už dlouho jsem neměl takovou radost, jako v sobotu 24.4. To když děti se svými rodiči i prarodiči se zúčastnili Veselého reje organizovaného MíV KSČM Brno-sever na louce za Domem seniorů na Lesné. S fotoaparátem v ruce jsem zachycoval aktivity 74 dětí v maskách i bez masek, všude tam, kde se něco dělo. Napřed hledali v keřích ukryté dárky, které zapomněl zajíček. Pak si hráli při přetahování s lanem, strefovali se tenisáky na cíl, nebo skákali v pytlích. Za každou soutěž byla nějaká odměna. Pořád, ale pořád nás nenechala na pokoji čarodějnice, zabodnutá do země vedle pána, který připravoval oheň. Nazlobili jsme se na ni a upálili ji za povídání říkanky, kterou nás naučila ta paní, co si s námi pořád povídala. Hořela pěkně baba Jaga. Pak si s dětmi hráli hasiči ze Soběšic.Ukázali nám svoje auto a učili nás hasit. Co kdyby hořelo. Museli jsme být připraveni. A tak v řadě za sebou jsme si hašení zkoušeli. Stříkali jsme do dálky, do výšky, ti zdatnější i vějířem. Při hrách a při dalším skotačení nám pořádně vyhládlo.To už však jsme byli zváni na opékání buřtíků, které nám zatím další paní připravily. Žízeň jsme zapíjeli „frukem“ a ještě si přitom zpívali. Začali jsme s harmonikářem písničkou „Skákal pes…“,kterou s námi zpívali i jeho dva jezevčíci.Pak se přidávali k nám i dospělí, když zaznělo“Když jsem šel z Hradiště…“Sluníčko se na nás usmívalo a hřálo. Až večer nás rozehnal. Moc se nám to líbilo. Nevěříte? Podívejte se na pár vybraných fotografií, které vypadly z mého fotoaparátu.

Jozef Štofan