Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na období září - prosinec 2011

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 15. 06. 2011

Pravidelné body jednání:

 1. Kontrola úkolů
 2. Informace z porad na MěV KSČM
 3. Informace zastupitelek
 4. Sdělení členů výboru


Datum -hodina

Obsahové zaměření

6. 9.
17.30

 • Kontrola plnění usnesení ze společné členské schůze konané 8. 2. 2011
 • Práce vedoucích stranických skupin s našimi příznivci (přehledy, kontakty, předávání našich informací)

4. 10
17.30

 • Návrh písemné informace pro členy a příznivce
 • Návrh kádrového, obsahového a organizačního zabezpečení VČS
 • Činnost našich zástupců ve výborech, komisích a v redakční radě Kohoutovického kurýra

8. 11.
17.30

 • Příprava výroční členské schůze (zpráva, usnesení, pozvánky, řízení atd.)
 • Odběr ECHA a stranického tisku a jejich další využívání

22. 11.
17.00

 

 • Výroční členská schůze

13. 12.
17.30

 • Zhodnocení výroční členské schůze
 • Návrh plánu práce na I. pololetí 2012
 • Návrh písemné informace pro členy a příznivce

Plán práce bude operativně doplněn dle pokynů MěV KSČM a usnesení ÚV KSČM.