Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na I. pololetí 2012

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 27. 12. 2011

Pravidelné body jednání: Kontrola úkolů, Informace a úkoly z porad na MěV KSČM, zasedání ÚV KČM, Sdělení zastupitelek, náměty pro jejich činnost, Výročí členů MO.

Datum -hodina

Obsahové zaměření

Připraví - odpovídá

17. 1.
17.00

 • Příprava členské schůze 28. 2.

členové výboru

21. 2.
17.00

 • Dokončení přípravy členské schůze.
 • Projednání činnosti stranické skupiny v Žebětíně.
 • Informace o obsahu našich internetových stránek..
 • Návrh zabezpečení akcí k výročí osvobození (Kašutin, Žebětín).

členové výboru
s. Krejčí
s. Sýkorová
členové výboru

28. 2.
17.00

 • Členská schůze k materiálům projednávaným před VIII. sjezdem KSČM

 

20. 3.
17.00

 • Úkoly MO vyplývající z městské a krajské konference KSČM (účast delegáta).
 • Zabezpečení účasti členů a sympatizantů na veřejných shromážděních k výročí osvobození a na 1. máje

s. Krejčí, delegát městské a krajské konference
členové výboru

27. 3.
17.00

 • Veřejná beseda o změnách v oblasti sociální péče

s. Sýkorová,
členové výboru

10. 4.
17.00

 • Kontrola přípravy akcí k výročí osvobození

členové výboru

25. 4.
17.00

 • Vzpomínkové akce k výročí osvobození (Kašutin, Žebětín).

 

19. 5. – 20. 5.

 • VIII. sjezd KSČM, Liberec

 

22. 5.
17.00

 • Zhodnocení akcí (výročí osvobození, 1. máj).
 • Příprava členské schůze k závěrům VIII. sjezdu KSČM
 • Plán práce MO na II. pololetí 2012.
 • Příprava na obsazení okrskových volebních komisí pro podzimní volby

členové výboru

12. 6.
17.00

 • Členská  schůze k závěrům VIII. sjezdu KSČM

 

Plán práce bude operativně doplněn dle pokynů MěV KSČM a usnesení ÚV KSČM.