Rozhodování o nájemném nadále v radě městské části Brno - Kohoutovice

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 11. 04. 2012

Na VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Kohoutovice dne 21. března 2012 byl zařazen návrh zastupitelek JUDr. Heleny Sýkorové a Marie Knapové, aby si zastupitelstvo vyhradilo rozhodování o výši nájemného v obecních bytech ve správě městské části.

Předložený návrh vycházel z názoru předkladatelek, že je společensky žádoucí, aby rozhodování o výši nájemného v bytech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených městské části Brno – Kohoutovice probíhalo v širší politické shodě a bylo řádně a veřejně zdůvodněno. Dosud o výši nájemného rozhoduje rada městské části, složená ze zástupců koalice. Opozice ani občané se tohoto rozhodování neúčastní.

Většina členů zastupitelstva městské části předložený návrh nepodpořila. Zastupitelé koaličních stran, kteří k tomuto bodu v diskuzi vystoupili, označili tento návrh za nehlasovatelný. Toto stanovisko zdůvodnili tím, že v případě schválení návrhu by zastupitelstvo muselo rozhodovat o výši nájemného v každém jednotlivém případě pronájmu obecního bytu. Podle jejich názoru by to poškodilo občany, kterým byl přidělen obecní byt, protože by museli čekat několik měsíců na nájemní smlouvu. Toto tvrzení považují předkladatelky návrhu za neopodstatněné a zavádějící.
Pokud by na základě předloženého návrhu bylo přijato usnesení, kterým by si zastupitelstvo vyhradilo rozhodování o výši nájemného v obecních bytech, bylo by možné uváděnou časovou prodlevu vyloučit tímto způsobem: Zastupitelstvo městské části by uložilo radě městské části, aby uzavírala nové nájemní smlouvy s nájemným, určeným při jeho posledním plošném zvýšení. I v tom případě, že by zastupitelstvo rozhodlo, že pro každou nově uzavíranou nájemní smlouvu se určí výše nájemného individuálně, nevznikl by zásadní problém, protože volné byty jsou známy delší dobu před jejich pronájmem a výši nájemného by bylo možno stanovit v předstihu. Konkrétní postup rozhodování o výši nájemného a jeho zapracování do nájemních smluv by tedy určilo zastupitelstvo svým rozhodnutím.

Koaliční zastupitelé v diskuzi několikrát uvedli, že nemají problém s tím, aby zastupitelstvo městské části rozhodovalo o plošných změnách nájemného. Předkladatelky toto vyjádření koaličních zastupitelů zformulovaly jako návrh na změnu původního, jimi navrhovaného usnesení. Toto přepracované usnesení však bylo rovněž označeno za nehlasovatelné bez dalšího zdůvodnění.

Nabízí se vysvětlení, že koaliční zastupitelé ve skutečnosti o veřejné rozhodování o výši nájemného v zastupitelstvu za účasti opozice a občanů nemají zájem.

JUDr. Helena Sýkorová