Zpráva o činnosti Místního výboru KSČM Brno-sever

Autor: Brno-sever <kojot333(at)gmail.com>, Téma: BRNO - SEVER, Vydáno dne: 23. 05. 2012

Náš Místní výbor řídí základní organizace Komunistické strany Čech a Morava v regionu Brno-sever. K hlavnímu zadání naší činnosti patří porozumět problémům občana v rámci eho běžného života v místě bydliště a snažit se o jejich nápravu.

Domníváme se, že nejlepším prostředkem k  dosažení uvedeného cíle je komunikovat s veřejností prostřednictvím neformálních setkání a udržovat stálý kontakt s lidmi. Tento parametr naší aktivity se snažíme mnoho let rozvíjet v celé řadě setkání, které jsme uskutečnili. Jsme rádi, že řada našich aktivit, jenž jsou směřovány hlavně k dětem, se stala tradičními a úspěšně se rozvíjí. Do budoucna plánujeme s jejich rozšířením a počítáme se stále narůstající účastí.
Jedná se o „Vítání jara na Lesné“, konající se každoročně v dubnu. Jeho součástí je veselý rej s hledáním překvapení, hudbou, tancem, probíhá vynášení a pálení čarodějnice a setkání končí posezením u ohně. Vždy v říjnu pořádáme na Lesné „Drakiádu“, obsahující mimo jiné, soutěž o nejkrásnějšího draka, soutěž v délce létání draků. Rok zakončujeme „Hrátkami s čertem, aneb když přijde Mikuláš“. V průběhu zábavného odpoledne se děti účastní soutěží, her, básniček i písniček pro „čertíky“ a „andílky“ v maskách i bez nich.
Velmi nás těší participace zastupitelů Brno-sever ,  hasičů i jiných společenských organizací na uvedených pořadech. Jsou prakticky jejich součástí a velmi přispívají ke zdárnému, příjemnému a bezproblémovému průběhu. Poděkování patří všem pořadatelům i spoluorganizátorům za jejich obětavý, trpělivý a mnohdy časově náročný přístup.
Tímto způsobem pojatá práce neslouží primárně k uchopení velkých politických témat. Její součásti je však mnohdy živá diskuse, během které máme možnost korektní, nenásilnou cestou sdělit naše postoje k celé řadě politických otázek. V průběhu posledních měsíců jsme zaznamenali zásadní kladnou změnu ve vztahu veřejnosti k politice naší strany i k celému levicovému proudu.
Jsme rádi, že i my jsme měli možnost svojí účastí k této proměně přispět. O naše zkušenosti jsme ochotni se podělit s ostatními stranickými organizacemi, které budou mít zájem podobné akce pořádat, protože se domníváme, že významně přispívají k posílení autority naší strany ve společnosti.

Ivan Svoboda