Informace pro členy KSČM a příznivce MO KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně za II. čtvrtletí 2012

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 16. 07. 2012

Naše zastupitelky a členové výboru místní organizace uskutečnili koncem března 2012 plánovanou besedu k aktuálním otázkám sociální péče zaměřenou především na legislativní změny, ke kterým této oblasti došlo od 1. ledna 2012. Besedy se zúčastnila paní Lea Janků, která dlouhodobě pracuje na Odboru sociální péče MMB jako vedoucí referátu péče o zdravotně postižené. Úvodní vystoupení paní Janků bylo velmi konkrétní, zaměřené na všechny legislativní změny a nové postupy v oblasti sociální péče a na další důležité otázky sociální politiky, které se občanů přímo dotýkají. Besedu řídila s. Helena Sýkorová, která společně s paní Janků reagovala na řadu dotazů účastníků besedy. Beseda byla velmi aktuální a užitečná.

Protože mnozí z občanů nemají zatím potřebné informace o změnách, ke kterým od 1. ledna tohoto roku v sociální oblasti dochází, připomínáme, že je možné se obrátit o radu a pomoc na Odbor sociální péče MMB na Kolišti 19, Brno 601 67, který poskytuje občanům města Brna pomoc a poradenství v nepříznivých životních situacích. Telefonický kontakt na odbor je 542 173 701, úřední hodiny pondělí a středa od 8.00 do 17.00, v pátek od 8.00 do 12.00. Paní Janků nám poskytla i svoje telefonní číslo – 542 173 762 – na kterém se můžeme obrátit přímo na ni.

Poradenství a pomoc v sociální oblasti poskytuje dále poradna  Socio-info centra, Koliště 19, Brno 601 67, telefon 542 173 820 a 542 173 830. Na poradnu je možné se obrátit osobně i telefonicky v těchto dnech: pondělí a středa od 8.00 do 17.00, úterý a čtvrtek od 8.00 do 13.00, pátek od 8.00 do 13.00. Je zde poskytováno sociální poradenství, rady pro řešení konkrétních životních situací, návody při podání žádostí o různé druhy sociálních dávek a komplexní informace o sociálních službách. Poradna má rovněž elektronickou adresu socioinfocentrum@brno.cz, na níž je rovněž možné žádat o radu a pomoc v sociálních záležitostech.

Tolik k besedě. Dodáme jen, že je škoda, že na besedě byla tentokrát opravdu malá účast.

V měsíci dubnu výbor místní organizace soustředil svoji činnost především na zabezpečení všech akcí k výročí osvobození. U nás to bylo zejména vzpomínkové setkání u památníku letce Kašutina a u pomníku osvobození v Žebětíně a samozřejmě naše účast na celoměstských akcích včetně každoročního shromáždění na 1. máje. Výbor zahájil rovněž přípravu na podzimní volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu. Byly upřesněny návrhy našich členů a náhradníků do okrskových volebních komisí, kde od posledních voleb dojde k několika změnám.

Konečný návrh bude schválen na srpnové schůzi výboru a včas předán na úřad městské části.
Akce k výročí osvobození 25. dubna u památníku letce Kašutina i v Žebětíně byly dobře připraveny. V Kohoutovicích se mimo jiné zúčastnil shromáždění generální konzul Ruské federace v Brně pan Šaraškin, dále starosta Kohoutovic pan Šafařík a další. Generální konzul ve svém vystoupení ocenil, že nezapomínáme na oběti 2. světové války a poděkoval za péči, kterou stále věnujeme hrobům a památníkům těch, kteří za osvobození naší vlasti položili své životy. Po skončení vzpomínkového setkání u Kašutina odjela naše delegace do Žebětína, kde také položila květiny u pomníku osvobození.

V Brně důstojně proběhly další akce včetně oslav Svátku práce – 1. máje. Na Moravském náměstí hlavní projev přednesla naše členka – zastupitelka s. Helena Sýkorová. Chceme připomenout, že s. Sýkorová je brněnským lídrem na kandidátce KSČM pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Významnou událostí v životě naší strany je vždy sjezd. Letos se VIII. sjezd KSČM uskutečnil 19. a 20. května v Liberci. Obsah jednání a závěry sjezdu bezprostředně zveřejnily Haló noviny. Také naše členská schůze 12. června byla podrobně informována o průběhu sjezdu a úkolech, které vyplývají pro stranické organizace z dokumentů a usnesení přijatých sjezdem. Pro naše trvale omluvené členy a příznivce jsou písemné sjezdové dokumenty připraveny k seznámení u vedoucích stranických skupin.

Výbor má již zpracován plán práce na II. pololetí 2012. Kromě dalších úkolů zahrnuje především opatření k podzimním volbám a počítá s uskutečněním předvolební besedy v měsíci září.
Jako každý rok budou mít občané možnost kontaktů s našimi zastupitelkami s. Sýkorovu a s. Knapovou ve dnech 28. srpna, 9. října, 13. listopadu a 11. prosince vždy od 17.00 do 18.00 v zasedací místnosti nad knihovnou Jiřího Mahena.

Na Městském výboru KSČM se bude opět konat kurz práce na počítači. Zahájení bude v měsíci září. Zájemci se mohou přihlásit u svých vedoucích stranických skupin.
Po dobu prázdnin – v červenci a srpnu je na MěV KSČM upravena pracovní doba – pondělí až čtvrtek 8.00 – 14.00, v pátek 8.00 – 12.00.
Připomínáme, že je možné objednat si měsíčník ECHO vydávaný městským výborem i na II. pololetí. ECHO vyjde 6. 9., 11. 10., 8. 11. a 6. 12. 2012.
Dále upozorňujeme, že konkrétní aktuální informace a základní materiály VIII. sjezdu KSČM najdete také na webových stránkách ÚV KSČM (http://www.kscm.cz/) i MěV KSČM (http://www.kscm-brno.cz/).

Přejeme pěkné prožití prázdninových měsíců!

 

Červenec 2012

                                                                 Výbor MO KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně