Uctili památku obětí romského holocaustu

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Ohlédnutí za akcemi ..., Vydáno dne: 20. 08. 2013

Místo, kde se zločin a vina pojí s mnoha lidskými tragédiemi

V neděli 18. srpna 2013 se  na okraji  Hodonína u Kunštátu, - v místech,  kde za 2. světové války stával  jeden ze dvou  tzv. cikánských táborů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava sešla necelá stovka lidí z celé ČR – Cikánů( chcete-li Romů,  gádžů (jak oni nám říkají) , a  také  představitelé  ambasád Německa a USA. Sešli se  u příležitosti 70.  výročí  od  okamžiku,  kdy byl z tohoto  tábora  vypraven nejpočetnější transport  do německého vyhlazovacího tábora Osvětim II - Březinka. Převážná část Romů z tohoto transportu v Osvětimi zahynula.Po mši(sloužené romským  knězem) uctili přítomní oběti holocaustu u hromadného hřbitova, zvaného Žalov. Zde a na hřbitově v nedalekých  Černovicích  je pohřbeno celkem 207 lidí, kteří v táboře podlehli nemocem a špatnému zacházení.  Ministr školství Dalibor Štys,  mj. řekl: „Sešli jsme se na místě, které symbolizuje selhání lidskosti. Nikdo si nemůže namlouvat, že k něčemu takovému nemůže dojít, spíš naopak. A stejně tak si nikdo nemůže namlouvat, že správu naší obce, regionu, kraje a nakonec i státu za nás napraví někdo osvícený kdesi v Brně nebo v Praze,“ a také vyjádřil naději slovy: Pevně věřím, že s vaší účastí a zodpovědností předáme dalším generacím naši zemi s hrdostí. A jedním z dílčích důsledků bude, že žádný holocaust se nechystá a je jen minimum lidí, které taková myšlenka i jen napadne.“  

Kromě ministra vystoupili představitelé ambasád Německa a USA, přečten byl omluvný dopis polské velvyslankyně a promluvili také náměstkyně ministra kultury (sdělila, že Žalov už byl prohlášen kulturní památkou), vedoucí sekretariátu Úřadu vlády pro národnostní menšiny Martin Martínek. Jediná představitelka politické scény byla poslankyně Anna Putnová (TOP 09), která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Z krajské reprezentace nebyl nikdo, stejně tak nepřišel nikdo z místních obyvatel, ač vzpomínková mše se tam  konala jen několik  desítek minut před pietním aktem v táboře.

Tragické osudy vězňů tábora v Hodoníně bude připomínat památník, jehož vybudováním bylo rozhodnutím vlády ČR pověřeno Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. U příležitosti pietního aktu byl veřejnosti zpřístupněn zrekonstruovaný vězeňský barák, doplněný o repliku interiéru z doby druhé světové války (pryčny, plechové koryto na umývání apod.). V bývalém vězeňském baráku byly rovněž vystaveny   architektonické návrhy z letošní studentské soutěže o dostavbu areálu Památníku, včetně návrhu vítěze Richarda Pozdníčka z Fakulty architektury ČVUT, který bude mít možnost podílet se i na realizaci dostavby. Prezentaci soutěžních návrhů zahájila náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová a ředitelka Národního pedagogického muzea Markéta Pánková

Organizátorem akce bylo brněnské Muzeum  romské kultury a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, které areál bývalého cikánského tábora spravuje.


                                                                                                              Tibor DÁVID
                                                                                                                 foto autor