Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na II. pololetí 2013

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 26. 08. 2013

Plán práce bude operativně doplněn dle pokynů MěV KSČM a usnesení ÚV KSČM.

Pravidelné body jednání:

 1. Kontrola úkolů
 2. Informace z porad na MěV KSČM
 3. Informace zastupitelek
 4. Sdělení členů výboru

Datum -hodina

Obsahové zaměření

2. 7.
17.00

 • Rezervace termínu – schůze výboru se uskuteční dle aktuální potřeby

27. 8.
17.00

 • Příprava výroční členské schůze
 • Informace o obsahu našich internetových stránek.
 • Návrh písemné informace pro členy a příznivce

10. 9.
17.00

 • Příprava výroční členské schůze
 • Hodnocení činnosti zastupitelek a členů komisí RMČ

15. 10.
17.00

 • Výroční členská schůze

12. 11.
17.00

 • Návrh plánu práce na I. pololetí 2014
 • Odběr ECHA a stranického tisku a jejich další využívání

12. 12.
17.00
(čtvrtek)

 • Návrh písemné informace pro členy a příznivce
 • Informace o obsahu našich internetových stránek