Informace MO KSČM Brno-Kohoutovice pro členy KSČM a naše příznivce – 2. čtvrtletí 2013

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 26. 08. 2013

Také v těchto měsících výbor naší místní organizace společně se stranickými skupinami zabezpečil plnění všech úkolů daných plánem práce a městským výborem. Výbor místní organizace vyhodnotil průběh a dohodl postup realizace závěrů březnové členské schůze, provedl kontrolu příprav vzpomínkových akcí k 68. výročí osvobození (u památníku letce Kašutina a v Žebětíně).

Včas byly rozeslány pozvánky na uvedená shromáždění a také na celoměstské akce včetně oslav 1. máje. I tentokrát bylo zveřejněno pozvání občanů na shromáždění u památníku letce Kašutina v Kohoutovickém kurýru. Uskutečnilo se 23. dubna v 17 hodin. Vzpomínka na výročí osvobození byla dobře připravena. Opět byla možnost dopravy až na místo konání uvedeného setkání občanů. Jako každoročně po uskutečnění pietního shromáždění u památníku letce Kašutina naše delegace uctila památku těch, kteří za naše osvobození položili životy, u památníku v Žebětíně.

Na květnové výborové schůzi byla dále hodnocena práce našich zástupců ve výborech zastupitelstva městské části, v komisích rady městské části a v redakční radě Kohoutovického kurýra. Zastupitelky s. Sýkorová a s. Knapová, které pracují ve výborech zastupitelstva a v redakční radě Kohoutovického kurýra, jsou se členy komisí v kontaktu a máme potřebné informace, co se na schůzích těchto orgánů řeší. Všichni naši členové i tři příznivci (paní Pilařová, pan Chmelíček a pan Blatný) pracují v komisích odpovědně a někteří z nich se účastní i našich výborových schůzí. Rovněž práci našich zastupitelek hodnotí výbor místní organizace kladně.

Na květnové výborové schůzi byla projednána také příprava a zabezpečení účasti na příští členské schůzi. Výbor změnil její termín a přesunul její konání z měsíce června až na II. pololetí 2013. Obsahovou přípravou byli pověřeni s. Krejčí a s. Miča, kteří budou vycházet z materiálů daných městským výborem.

Dalším úkolem, kterým byla pověřena s. Sýkorová a v současnosti je již uskutečňován, je jednání s vedoucími stranických skupin, aby tyto skupiny pomohly při výběru kandidátů do zastupitelstva městské části, členů okrskových volebních komisí, upřesnění přehledu o členské základně a placení členských příspěvků. Návrhy do okrskových volebních komisí – to je úkol aktuální, pokud by se uskutečnily předčasné volby do Poslanecké sněmovny.

Ve II. pololetí se uskuteční výroční členské schůze a stranické konference. Naše organizace bude mít výroční členskou schůzi 15. 10. v 17 hodin. V srpnu zahájí výbor místní organizace její přípravu. Městská konference se uskuteční 14. 12. 2013. Je potřeba připravit návrhy místní organizace do orgánů městského výboru, a také náměty pro stranickou práci v dalším období.

Dále vám chceme připomenout, že po krajských volbách má KSČM v Jihomoravském kraji početnější zastoupení (16 zastupitelů) a lepší pozici. Došlo k vzájemné dohodě mezi KSČM a ČSSD. KSČM má větší zastoupení ve výborech a komisích, kde nyní máme po třech zástupcích.

Ve 2. čtvrtletí změnil své bydliště na Jírovcově ulici do Domova pro seniory v Bystrci náš dlouholetý obětavý funkcionář soudruh František Obrovský. Chceme mu i touto cestou ještě jednou poděkovat za vše, co za dlouhá léta pro naši stranu a Kohoutovice vykonal. Naše soudružky - s. Pollaková a s. Navrátilová a pan Chmelíček jej v novém působišti často navštěvují. V souvislosti s jeho odchodem z Kohoutovic výbor musí dořešit vedení stranické skupiny, o kterou se s. Obrovský několik let staral. Také je nutno dořešit péči o nástěnku KSČM na konečné zastávce trolejbusů v Kohoutovicích a rovněž situaci stranické skupiny v Žebětíně. Je také škoda, že přestal pracovat kroužek historie, který soudruh Obrovský vedl. Tabla z historie Kohoutovic, Velké ceny, nástěnky k výročí osvobození a další jeho akce byly velmi užitečné.

Ve II. pololetí 2013 jsou plánovány schůze výboru v termínech 27. 8., 10. 9., 12. 11., a 12. 12. vždy v 17 hodin. V těchto termínech jsou rovněž kontaktní hodiny zastupitelek pro občany.

Ještě informace o změně pracovní doby na MěV KSČM. V červenci a srpnu je pracovní doba upravena takto: pondělí, úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00, středa 8.00 – 17.00, pátek 8.00 – 12.00.

Kohoutovice červenec 2013                                    

Výbor místní organizace KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně