DUHA č. 7 (březen 2014)

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 24. 03. 2014

Názory a výroky různého zabarvení vybrané pro Vás k všestrannější informaci, osobnímu zhodnocení, pro zasmání i ke vzteku, ale také pro předání i jiným spoluobčanům.

„Mluvit pravdu má neobyčejné výhody, člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.“ (Maurice Chevalier)

Politika a politické poměry ovlivňují také psychiku a naše zdraví.
V 6. čísle DUHY jsme Vám přáli do nového roku 2014 pevné zdraví - coby základního a určujícího předpokladu spokojeného života, úspěchů i lidského štěstí.

K naplnění našeho přání se snažíme Vám také  p ř i s p ě t  tím, že publikujeme názory, hodnocení a postoje, které Vám napomáhají lépe se orientovat ve společenskopolitické situaci, nepodléhat neobjektivním, cíleně jednostranným a často záměrně zkresleným informacím, ale naopak se snažíme přispívat čtenářům k možnostem a schopnostem si vytvářet vlastní názor a odpovídající postoj k daným problémům.
Domníváme se, že i tímto do určité míry zároveň napomáháme k překonávání negativních stresových, psychice a celkovému zdravotnímu stavu velice škodlivých důsledků, vyplývajících z některých událostí politického dění u nás. Za „léčitele“ se však přesto nepovažujeme!

Vždyť tím rozhodujícím činitelem, od kterého se to politické dění a společenská atmosféra i s uvedenými negativními, či kladnými vlivy odvíjí, by měl být a také tak či onak, v kladném či záporném výsledku, je občan - volič!

Ovšem v kladném slova smyslu pouze ten, který je ochoten přemýšlet a tím i schopen nejen reálného zhodnocení společenskopolitické situace, ale je především schopný vyvodit správný politický závěr a správné rozhodnutí ve volební místnosti o podpoře odpovídajícího politického subjektu. V letošním roce 2014 k tomu bude velmi mnoho příležitostí, počínaje volbami do Evropského parlamentu v květnu, až po volby do Senátu a do zastupitelstva města Brna a zastupitelstva MČ Královo Pole na podzim.

Jaká práce - taková odměna! Jakou volební práci vykonáme - takovou úroveň Senátu, zastupitelů a zastupitelstev jak města, tak i naší městské části budeme mít!
+
Zdravě se stravovat a nenaletět biohlouposti - důležitá cesta k udržení zdraví:
Také k tomu jsme pro Vás vybrali, podle našeho názoru, prospěšné informace od profesora Štěpána Svačiny, předního českého obezitologa, diabetologa a přednosty III. interny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:

„Člověk si zdravou výživou může  v ý z n a m n ě  prodloužit život, snížit výskyt nádorů, cukrovky, obezity i aterosklerózy. Začínající zájem lidí o to, co je zdravé a o výběr zdravých potravin je vysoce pozitivní trend. Nezřídka je však zneužíván nabídkou drahých tzv. biopotravin, která postrádá medicínské zdůvodnění!
V případě biopotravin je iluzorní, že ti, kteří si je kupují, budou zdravější než zbytek populace, který tzv. biopotraviny ve svém stravování neupřednostňuje. Neexistuje totiž biologický mechanismus, který by takové rozdíly vysvětlil a zdůvodnil!

Daleko správnější určitě je - omezovat nezdravé potraviny a zvýhodňovat ty zdravé:

V Německu, kde se tzv. biopotravin prodává nejvíce v Evropě, zájem o ně klesá. Odrazilo se to i na nedávno skončené největší a nejstarší zemědělské výstavě Grüne Woche (Zelený týden), představující nové trendy v potravinářství a zemědělství nejen v Německu, ale i v Evropě. Tzv. bioprodukty v porovnání s minulými lety nebyly zdaleka tolik propagovány.
+
INTELEKTUÁL nesmí mít za samozřejmé, že má pravdu. Zajímá se, co o tomtéž soudí také jiní. Nabízíme názory jednoho z nich - A. J. Liehma k vašemu posouzení (od roku 1969 působil na univerzitách v USA a ve Francii, kde nakonec v exilu zakotvil):

Co vás z české kultury v poslední době oslovilo?
„Kdysi mě velice oslovil český film šedesátých let. Co dnes? Film zmizel, respektive co se dnes hraje v kinech, to je už něco jiného. Já na to nechodím, protože mě to neoslovuje. Říká se, že to je úpadek. Ne, je to něco jiného. Vyrostl jsem v době, kdy se každý záběr promýšlel dlouho předem, aby hovořil sám za vše. Dnes na to, co se v kinech promítá, lidé chodí, mluví se tam česky, tak je to český film.
Problém vidím v tom, že v šedesátých letechměl československý film dvacet režisérů, kteří měli světové jméno. Nejen Forman. Jejich filmy se hrály po celém světě.
Na Západě jsem český film neviděl léta letoucí. A když jsem ho viděl, tak jsem hleděl, aby mě nikdo neviděl!“

A co česká média?
„Hodně poslouchám rádio. A říkám si, že až do Čech třeba dojde poznání, že není jedna Ukrajina, ale dvě, tak to bude velký objev. Nicméně poslouchám zprávy a slyším, jak mi hned po konstatování nějaké události vysvětlí, co sio tom všem máme myslet.
Pětadvacet let po listopadu si redaktoři v rozhlase stále nemyslí, že lidé mají vlastní rozum a že si názor udělají sami. Z toho je mi trošku úzko!
Na úrovni českých médií je vidět, že ti, co je dělají, tak nevědí nebo nevěří, že lidé mají vlastní hlavu.“

„Kdo by tomu v této zemi věřil?
Před dvěma lety udělali Američané s Angličany výzkum, kdo je ve světě nejvíc čtený filozof, a vyšel jim Karel Marx. To konstatovali oni, ne Rusové!  Proč?
Protože napsal Kapitál a ten je ve svém oboru knihou knih. Dneska ho musejí v amerických bankách číst úředníci, protože tam to všechno je...ne Marx jako takový, ale první dva díly Kapitálu trvají. Kdo je ale četl? Každý vám poví, že Marx je něco hrozného, strašidlo, ale nečetl nic!Marx má v sobě myšlenky, analýzy, které jsou živé, ale má v sobě i věci, které jsou mrtvé.
Myslím, že nejpoužitelnější jsou první dva díly Kapitálu. Přes ně si přečtete vše, co se děje i dneska.“
+
Co za to?

Ve stříbrné lišce za čtvrt miliónu by se nám paní Jana Nagyová-Nečasová mohla předvést, abychom se pokochali alespoň pohledem, jak jí to sluší! Přece nelze vyloučit, že i my - coby daňoví poplatníci jsme jí na ni nějakou částkou nezištně také přispěli!?

Vždyť těmi „drobnými pozornostmi“ ve formě drahých klenotů a jiných luxusních darů byla zahrnována státními úředníky a manažery firem se státní účastí. V případě, že obdržela „jen dárkový poukaz k vyzvednutí v luxusním obchodě“ ochotně bez pobízení pro něj odběhl její „nadřízený“ - vedoucí Úřadu vlády pan Poul!!

Byly tyto „pozornosti“ bez protislužby, nebo šlo o funkce, státní zakázky, vstupenky k předsedovi vlády Nečasovi či, jak uvedl jeden z detektivů policie: „Případ korupčních intervencí může být širší, teď zkoumáme, kdo všechno jí posílal drahé klenoty“? Policie v sejfu paní Nagyové-Nečasové objevila totiž šperky za milióny korun, které nejsou v souladu s jejími příjmy na Úřadu vlády. Inu chvályhodný důkaz její spořivosti na horší časy, které -zákonitě - také skutečně přišly.

Oč šlo např. generálnímu řediteli ČEZ Danieli Benešovi, který podle svých slov utrácel za dárky částky adekvátní svému příjmu (příjem kolem půl miliónu Kč měsíčně), nebo šéfovi Státního pozemkového úřadu Petru Šťovíčkovi a celému procesí kmotrů, kmotříčků a politických sympatizantů a sponzorů ODS? Každý z nich přece něco potřeboval a očekával, podle svého postavení a darů. Všichni totiž postřehli, že státní moc přecházela do kanceláře paní Nagyové. Lobbista Ivo Rittig např. opakovaně nechával řešení těch „nejcitlivějších“ záležitostí „na ten druhej telefon“ - speciální šifrovací telefon za několik desítek tisíc korun, které pro ostatní parťáky sháněl, kdo jiný, než Rittig. Policii se však podařilo část i takových zašifrovaných hovorů dekódovat! Chlapíci!

Co na to vedoucí špičky ODS?

Po zatčení paní Nagyové-Nečasové spustila ODS palbu: o „policejním státu“, jmenovaná je „nevinná oběť politického procesu“, při zatýkání se policie chovala „gangstnersky“ brutálně- vyrážela beranidlem dveře, skákala v botách po postelích, apod. Po zveřejnění filmového záznamu zatýkání se ukázalo, že představitelé ODS bohapustě LHALI!!
Po vyloučení paní Nagyové-Nečasové z ODS místním sdružením ODS Praha Zličín vedení vyslovilo obavy, aby společně s manželkou neodešel i Nečas. Člen grémia a šéf senátorů ODS Jaroslav Kubera poznamenal: „Toho se bojíme. I sám předseda Fiala řekl, že nepovažuje vyloučení paní Nečasové za šťastné, ale vedení ODS nemá šanci to ovlivnit.!“
Přístup předsedy ODS Fialy, ale i jiných politiků této strany ke kmotrům a kmotříčkům se řídí politickou taktikou v duchu zásady „když o kmotrech a jejich konání nemluvíme- NEJSOU!“ Pozornost veřejnosti od důsledků politiky ODS totiž odvádějí až fanatickým antikomunismem. Jestli toto má být ten nový přístup ODS po olomouckém kongresu k tomu, aby se „znovu stala atraktivní stranou pro voliče“? Asi i v tomto případě platí, že zvyk je železná košile. Když vezmeme v úvahu, že pan profesor Fiala byl coby nestraník nezanedbatelnou dobu poradcem předsedy ODS a vlády Petra Nečase a tvrdí, že neznal nic o kmotrech a zákulisí ODS ! - není třeba více k tomu dodávat!! Lze se divit, že lidé oprávněně nevěří údajně nové, očištěné ODS?
+
O politickém pokrytectví:

Vyjadřuje se k tomuto tématu „odborník v tomto oboru na slovo vzatý“ Miroslav Kalousek, coby zakladatel a místopředseda TOP 09:

„Zaráží nás obojakost strany lidové, která na jedné straně odmítá zrušení lustračního zákona a na druhé straně podporuje kroky, které tento zákon fakticky vyřazuje z účinnosti na všech ministrech.“

Jako bývalý někdejší předseda KDU-ČSL  na základě osobních konkrétních znalostí této strany hodnotí aktuální i historickou tradici a politickou praxi lidovců, kteří vždy tančili a tančí i dnes s tím „KDO JE NA PARKETU“. A právě tato obojakost a pokrytectví prý jeho, spolu s dalšími bývalými lidovci, vedla k odchodu z této strany a přemístění se do nové, Kalouskem vysněné, založené a fakticky vedené TOP 09.

Skutečnost, že tento „neposkvrněný“ politik Kalousek přece jen byl tím lidoveckým pokrytectvím poznamenán, dokládá zdánlivá maličkost: V roce 2002 podpořil při hlasování doprovodný zákon, který vyjímá ministry z lustračního zákona. Dnes tuto výjimku (a skutečnou, reálnou obojakost a pokrytectví KDU-ČSL) kategoricky odmítá jako absurditu současné koaliční politiky. Jaká je jeho reakce na fakt dřívější podpory výjimky pro ministry: „Ve své politické kariéře nejsme všichni hrdi na každé hlasování, které jsme dělali.“ A je, jak se říká, „vymalováno“?! Ani se nezačervená!!

Politici TOP 09 nějak trpí ztrátou paměti. Není to jen zmíněný pan Kalousek, ale dokonce i samotný předseda Schwarzenberg, kterému je třeba oživit paměť, např. jeho „zásluhu“ na uznání odtržení Kosova a na dalších jiných činech ve funkci ministra zahraničí např. kolem umístění amerického radaru.

Je možné, že by takoví, ne zrovna bezvýznamní bývalí funkcionáři ODS, byli v současnosti velmi vítaní a použitelní také v TOP 09?

Jedná se o bývalého ministra spravedlnosti a člena grémia ODS Jiřího Pospíšila. Po jeho odchodu z ODS se k jeho charakteru a kvalitám vyjádřil bývalý předseda ODS a vlády Topolánek takto: „ Odchod Pospíšila, pokud by byl doprovázen odchodem jemu podobných, může ODS jenom pomoci a může naopak v ODS udržet slušné, ne tak profláknuté a uměle vyrobené celebrity, ale pracovité a perspektivní lidi.“
Kolik takových tam ODS vůbec měla a kolik jich tam ještě zůstalo?? Straně TOP 09 však Pospíšil plně vyhovuje!! ZAJÍMAVÉ. CO TOMU ŘÍKAJÍ VOLIČI TĚCHTO STRAN?