DUHA - SRPEN 2014

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 24. 07. 2014

„Mluvit pravdu má neobyčejné výhody, člověk si nemusí pamatovat co kdy řekl“. (Maurice Chevalier)
Odpovídáme na četné dotazy občanů Králova Pole: Bude se zdražovat nájemné v Brně - Králově Poli?

Zákon č. 107/2006 Sb. o deregulaci nájmů umožňoval pronajímatelům (soukromým majitelům a obcím) jednostranně bez souhlasu nájemců zvýšit nájemné v rozmezí výše, kterou určovalo Ministerstvo pro místní rozvoj pro jednotlivé roky 2010-2012.
V reálném uplatňování možností zdražování nájemného v soukromých a v obecních bytech daných zmíněným zákonem byly citelné rozdíly. Soukromí majitelé často zvýšili nájmy na maximální výši. Značně rozdílný postup ve zdražování nájmů uplatňovaly Rady jednotlivých brněnských městských částí. Ten byl závislý na úrovni sociální citlivosti a charakteru politických stran a jejich radních v příslušné městské části.

Rada MČ Brno - Královo Pole zásluhou 5 radních ODS tvořících většinu, která rozhodovala o výši nájmů až do roku 2010, stanovila pro městskou část každoročně vždy maximální možnou výši nájmů v obecních bytech. Nájemníci v Králově Poli tak platili nejvyšší nájmy ve srovnání s nájemníky v ostatních brněnských městských částech, protože ty nezdražovaly nájmy na maximální možnou výši. Některé z nich však v posledním roce 2012 prudce nájmy zdražily a dokonce novou královopolskou radu v tomto úsilí předběhly.

Platnost zákona č. 107/2006 Sb. (tím také možnost jednostranného zdražení nájmů bez souhlasu nájemce) skončila 31. prosince 2012.
Do tohoto termínu bylo možné zvýšit nájemné na tzv. „cílovou hodnotu měsíčního nájemného v Kč/m2“ , stanovenou Ministerstvem pro místní rozvoj pro jednotlivé kraje i města a městské části Prahy a Brna.
Pro některé části Brna-středu a pro Královo Pole bylo cílové nájemné stanoveno na 111,97 Kč/m2, (pro Prahu např. v rozmezí od 89,57 - 149,96 Kč/m2.) Pro Brno byla výše nájemného srovnatelných bytů stanovena 2x dráže než v Ostravě a 4x dráže než v Ústí nad Labem.
Značné rozdíly, jen stěží racionálně zdůvodnitelné a další i jiné nedomyšlenosti špatně připraveného a nesprávně definovaného zákona dnes nikoho nezajímají a jejich protagonisté se k nim nehlásí, stejně tak, jak nebrali v úvahu kritické připomínky a návrhy KSČM, Rady seniorů ČR, Sdružení nájemníků ČR v době schvalování zákona a přijímání doprovodných vládních vyhlášek k jeho realizaci. Stejným způsobem postupovala také ODS v Králově Poli a ignorovala výhrady KSČM k rozhodování Rady a odmítala předkládané návrhy komunistických zastupitelů. Je nepopiratelné, že důsledkem je zhoršení sociální situace velké části občanů ve státě, Královo Pole nevyjímaje.

Kým byl zmíněný zákon č. 107/ 2006 Sb. schválen ?
( INFORMACE PRO OŽIVENÍ PAMĚTI ZAPOMĚTLIVÝCH)
Byl schválen 91 hlasy PRO:              - všichni poslanci ČSSD (kromě 3 nepřihlášených a 2 omluvených)
- všichni poslanci KDU-ČSL
- všichni poslanci  ÚS-DEU (kromě 2 poslanců)
79 hlasy PROTI: - všichni poslanci KSČM
- většina poslanců ODS (tehdy byli v opozici, ale následně zákon ve vládní koalici s TOP 09 a VV však striktně prosazovali a obhajovali - viz. praxe ODS v Králově Poli, v Brně a jinde).

Jaká je perspektiva - co bude s nájmy - nastanou tahanice o výši nájmů ?
Obecně je konstatováno, že po skončení deregulace nájemného se budou nájmy určovat smluvními principy na základě vzájemné dohody pronajímatelů bytů s nájemci. K uzavření nájemní smlouvy však nelze nikoho nutit, a pokud majitel bytu vyhrožuje nájemci (např. vypnutím elektřiny, vody, apod.), pak nájemce může podat na Policii ČR trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu. V případě těchto sporů se každá ze stran tohoto sporu může dovolávat svých práv u soudu. V těchto případech s nejistým koncem bude bydlení „nepředstavitelnou radostí a potěšením“ pro nájemníka?

V Mladé frontě DNES (13.9.2010) jsme se k výše položené otázce dočetli názor právníků:
„Tlačit na vyšší nájmy budou majitelé domů a to především v oblastech, kde státem zvyšované ceny nájemného se nejméně přiblížily tržní realitě....
Bude otázkou, jak se k případnému zdražování postaví politici v případě městských bytů. Očekává se, že před obecními volbami se budou držet radnice spíše při zemi!

Právě nyní a dnes se nacházíme před komunálními volbami a tak můžeme zhodnotit, do jaké míry uvedené tvrzení odpovídá skutečnosti, kolik politických stran a hnutí ve svých volebních programech se vůbec k nájemnému vyjadřuje, zda voliče otevřeně informují o svých záměrech, nebo politické cíle zamlčují a mlží prázdnými obecnými frázemi a sliby o citlivém sociálním rozhodování při řešení dalšího vývoje nájemného v obecních bytech a dalších problémů, které lidi trápí.

O tyto informace by se měl každý občan ve vlastním zájmu správného politického rozhodnutí o volbě do zastupitelských orgánů zajímat! PROČ?

Nejsme prognostický ústav abychom s nejvyšším stupněm pravděpodobnosti předpověděli další budoucí vývoj popisované problematiky, ale jistě nešíříme poplašné zprávy tvrzením o tom, že po podzimních komunálních volbách se v průběhu příštího volebního období  2014-2018 bude řešit problematika nájmů v obecních bytech v Brně a také v Králově Poli.

Otevřeně o tom v případě MČ Brno - střed veřejnost informovali např. starosta Libor Šťástka (ODS) a místostarosta Pavel Sázavský (ČSSD) - funkcionáři městské části Brno - střed a deník Právo 20. června 2014 zveřejnil jejich informaci, že „PRO DALŠÍ DVA ROKY radnice BRNO-střed ZACHOVÁ VÝŠI NÁJEMNÉHO NA 88 KORUNÁCH ZA METR ČTVEREČNÍ“ .
Jaký je cíl - a co bude následovat potom - to je „ve hvězdách“ a musíte si to sami domyslet. Stěží  budou nájemné zlevňovat!
CO V KRÁLOVĚ POLI, kde je nájemné v současnosti 79,25 Kč/m2. Bude to záviset na politickém složení královopolského zastupitelstva a rady - tedy na volbě občanů. Proto Vám můžeme pouze doporučit:

UVAŽOVAT A NENALETĚT, protože CO SI UVAŘÍME, TO SI TAKÉ SNÍME!