Volební program na období 2014 - 2018 „KSČM PRO MĚSTO BRNO“

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: ARCHIV - VOLBY 2014, Vydáno dne: 21. 08. 2014

Volební program „KSČM pro město Brno“ na období 2014 – 2018 vychází z volebního programu KSČM pro končící volební období. Za brzdu územního, hospodářského a sociálního rozvoje města považujeme přetrvávající absenci plnohodnotné komunikace zainteresovaných subjektů a politických stran před rozhodováním. Předloženým návrhem shrnujeme opatření významné pro rozvoj funkcí města a pro zlepšení života obyvatel. Nehledejte v programu populistické a neprověřené návrhy, budeme vždy usilovat o věcné kvalifikované rozhodování, opírající se o stanoviska občanů.


Deklarujeme následující trvalé priority
ROZVOJE MĚSTA
(Územní rozvoj, Dopravní infrastrukturu, Hospodářský rozvoj a Financování)
A
ROZVOJE ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PRO OBČANY
(Zaměstnanost, Zdravotnictví, Bydlení, Rodinu a seniory, Školství, Životní prostředí, Dopravu, Tělovýchovu a sport, Kulturu a Bezpečnost obyvatel):

Strategie územního rozvoje - územní plán:

Uvážlivé hospodaření s majetkem města a zajišťování nezbytných funkcí města:

Podpora zaměstnanosti:

Rozvoj zdravotnických zařízení v majetku města:

Podpora forem bydlení v obecních bytech:

Nabídka životních podmínek rodinám a seniorům:

Zkvalitnění školství a nabídky volnočasových aktivit a sportu pro mládež:

Rozvoj kvality životního prostředí:

Zkvalitňování veřejná dopravy a dopravy v klidu:

Dostupná kultura a podmínky pro aktivní vyžití:

Zajištění bezpečnosti občanů:

Rozšíření účasti na rozhodování

Předložený návrh koncepce volebního programu „KSČM PRO MĚSTO BRNO“ se snaží o shrnutí opatření významných pro rozvoj funkcí města a pro zlepšení života obyvatel našeho města. Vyzýváme občany, aby se zapojili do veřejného života na principu dobrovolnictví. Očekáváme další podněty občanů i zájmových skupin, abychom přispěli k vyváženému rozvoji města, aby sloužil všem.