Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na II. pololetí 2014

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 22. 08. 2014

Pravidelné body jednání: 1) Kontrola úkolů, 2) Informace z porad na MěV KSČM, 3) Informace zastupitelek, 4) Sdělení členů výboru.

Datum -hodina

Obsahové zaměření

 

1. 7.
17.00

 • Návrh písemné informace pro členy a sympatizanty
 • Příprava voleb – ZMČ – kandidátní listina – konečná verze, OVK
 • Různé
 

12. 8.
17.00

 • Informace o kandidátní listině do ZMB
 • Příprava veřejné členské schůze 23. 9. – téma besedy, text pozvánky
 • Příprava voleb – ZMČ – OVK, volební materiály, volební agitace
 • Informace o obsahu našich internetových stránek.
 • Různé
 

23. 9.
17.00

 • Veřejná členská schůze + beseda

 

 

14. 10.
17.00

 • Hodnocení výsledků voleb 2014
 • Výbory ZMČ a komise RMČ
 • Příprava hodnotící členské schůze 9. 12.
 

11. 11.
17.00

 • Kontrola přípravy hodnotící členské schůze
 • Návrh plánu práce na I. pololetí 2014
 • Odběr ECHA a stranického tisku a jejich další využívání
 • Návrh písemné informace pro členy a příznivce
 • Informace o obsahu našich internetových stránek
 

9. 12.
17.00

 • Hodnotící členská schůze