DUHA - č. 9 (září 2014)

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 03. 09. 2014

Je dobré vědět před volbou. BYDLENÍ - základní nenahraditelná a nezaměnitelná potřeba.
Zajištění bydlení pro rodinu představuje v současnosti pro drtivou část populace největší finanční výdajovou položku. Pro mnohé občany a rodiny, zejména pro ovdovělé osamělé seniory, invalidy, vícečetné rodiny, rodiny s jediným příjmem nebo v případě ztráty zaměstnání, se stávají výdaje na nájemní bydlení ve stále rostoucím počtu neúnosné, kdy spousta z nich upadá do chudoby. Tyto problémy se nevyhýbají ani mnohým rodinám a občanům v Králově Poli.

Celé vydání DUHA č.9 (září 2014) [PDF]***