Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na I. pololetí 2015

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 09. 03. 2015

Pravidelné body jednání: 1) Kontrola úkolů, 2) Informace z porad na MěV KSČM, 3) Informace zastupitelek, 4) Sdělení členů výboru.

Datum -hodina

Obsahové zaměření

Připraví - odpovídá

13. 1.
17.00

 • Příprava členské schůze 10. 3. 2015
 • Internetové stránky MO KSČM
 • Vývěska MO KSČM, využívání stranického tisku
 • Podněty pro ZMČ - Zásady pro vydávání Kohoutovického kurýra, naučná stezka

členové výboru

17. 2.
17.00

 • Dokončení přípravy členské schůze
 • Informace o obsahu našich internetových stránek.
 • Návrh zabezpečení akcí k výročí osvobození (Kašutin, Žebětín)

členové výboru

10. 3.
17.00

 • Členská schůze

 

členové výboru

7. 4.
17.00

 • Kontrola přípravy akcí k výročí osvobození
 • Jednání se členy výborů ZMČ; informace zastupitelek k plnění volebního programu KSČM pro MČ Brno – Kohoutovice
 • Návrh písemné informace pro naše členy a příznivce

členové výboru

22. 4.
17.00

 • Vzpomínkové akce (Kašutin, Žebětín)

 

12. 5.
17.00

 • Příprava členské schůze 7. 7. 2015
 • Pozvání členů komisí rady městské části na jednání výboru
 • Internetové stránky MO KSČM

členové výboru

9. 6.
17.00

 • Návrh plánu práce na II. pololetí 2014
 • Dokončení přípravy členské schůze
 • Odběr ECHA a stranického tisku a jejich další využívání
 • Návrh písemné informace pro členy a příznivce
 • Jednání se členy komisí RMČ

členové výboru

7. 7.
17.00

 • Členská schůze (beseda)

 

členové výboru

Plán práce bude operativně doplněn dle pokynů a usnesení MěV KSČM a ÚV KSČM.