S vděkem a úctou se skláníme a nezapomínáme!

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 22. 04. 2015

Památníky byly a jsou budovány v zemích po celém světě, aby připomínaly živým ve válkách zmařené lidské životy, hoře a slzy rodičů, manželek a dětí, kteří již nikdy neobejmou svého padlého syna, manžela a tatínka, a také, aby společnost před zrůdností válek varovaly. Nacházejí se ve většině našich měst a vesnic.Náš památník na Božetěchově ulici symbolizuje vděčnost a úctu královopolských občanů těm 326 rudoarmějcům, kteří za porážku nacistického Německa a osvobození Králova Pole obětovali to nejcennější - svůj život. Jsou pohřbeni v hromadných hrobech na tomto pietním místě, vzdáleném stovky kilometrů od svých domovů, od svých nejbližších.

Památník byl postaven z podnětu královopolských občanů, čsl. obce legionářské, Sokola Králova Pole a díky občanské peněžité sbírce. Byl slavnostně odhalen 8. června 1946 a je státem chráněnou historickou památkou.
S narůstajícím časovým odstupem již 70 let od osvobození Králova Pole a dalších let od začátku a průběhu válečného dění ve 2. světové válce i v důsledku vyskytujících se zjevných snah tyto historické události přepisovat, překrucovat či zamlčovat, ubývá znalostí i uvědomění si toho, že se jednalo, mimo jiné, také i o bytí či nebytí, o existenci českého státu a českého národa v tomto prostoru střední Evropy. Také tento závažný fakt týkající se bez výjimky každého Čecha, jakož i krutost válečného osudu k těmto rudoarmějcům padlým pouhých 12 dnů před kapitulací Německa a skončením války, ještě více zvýrazňují velikost jejich činu i oprávněnost naší přirozené lidské vděčnosti a úcty k nim.
Vždyť o úrovni vyspělosti společnosti jako celku i o vyspělosti a charakteru jednotlivých občanů vypovídá mimo jiné také to, zda a jak si dokáží vážit těch, kteří pro ně riskovali a obětovali svůj život.

70. výročí osvobození Králova Pole si připomeneme u památníku padlých rudoarmějců - osvoboditelů na Božetěchově ulici v pondělí 27. dubna 2015 v 15,00 hodin a pokloníme se jejich památce i za jejich nejbližší, kteří nemají možnost na jejich hrob položit květinu, zapálit svíčku, zavzpomínat a uronit slzu.

+++
Poznámka:

Tento článek podal královopolský zastupitel za KSČM redakční radě časopisu městské části Brno-Královo Pole „KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY“ ke zveřejnění.
Redakční rada uvedeného časopisu městské části však jeho zveřejnění neschválila. Některým členům vadil snímek (z pietního aktu v roce 2014) čestné stráže u tohoto památníku, „proslaveného“ před časem po celé republice „brusičem srpu a kladiva“ z tohoto památníku - bývalým 1. místostarostou Pelánem. Jiní zase odmítli připustit zveřejnění článku a zejména to pozvání královopolských občanů k pietní vzpomínce k 70. výročí osvobození Králova Pole a k uctění 326 padlých rudoarmějců - osvoboditelů, kteří jsou na tomto místě pohřbeni!

Královo Pole je tak díky těmto členům redakční rady opět „patřičně“ zviditelněno a proslaveno!

V případě podobného politického rozhodování v dalším období se občané městské části Brna-Králova Pole mohou těšit, že taková „sláva“ jejich městské části bude dokonce dotýkat se hvězd “.

Zatím jsou „ve hvězdách“ odpovědi na otázky: 1. Kterých hvězd?; 2. Jestli to budou hvězdy správné, přinášející spokojenost a život v míru?