Mladá poezie VNK aneb diskuze o směřování KSČM z pohledu krajní levice

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Výbor národní kultury v Brně, Vydáno dne: 30. 03. 2016

V únorovém pořadu brněnského Výboru národní kultury zazněla, jak lákala pozvánka, poezie dvou mladých básníků. Miroslav Tomšů, student Baťovy univerzity Zlín, oboru aplikovaná informatika a zaměstnanec České pošty, uvedl své insitní opusy. Lukáš Pink, absolvent teatrologie Masarykovy univerzity a příležitostný divadelník, prezentoval zajímavou poezii inspirovanou dekadentními básníky období fin de siecle- přelomu 19. a 20. století, ve verších trochejských, jambu a dokonce v oxymoronu, jímž psal prokletý básník 19. století Karel Hlaváček.

Kriticky si to po ideové stránce vyřídil s kdekým, včetně instituce, jež poskytuje VNK střechu nad hlavou, finančně ji podporuje, propaguje její pořady na stránkách Echa a tiskne pozvánky. Demonstrativně se ve svých verších přihlásil k extrémní levici a kritikům KSČM. Zástupce tohoto směru v publiku využil příležitosti, rozdával posluchačům občasník extrémní levice a zval na shromáždění k výročí 25. února, které se pak nekonalo. Tak se stal pořad VNK dosud jedinou demonstrací zakladatelů nové konkurenční strany.  Vše moderovala předsedkyně VNK, jež mladé básníky propagovala, nesouhlas s názory radikálů z řad publika vyvracela tolerancí k mladým básníkům a jinými, mnohem volnějšími měřítky VNK, než má KSČM, na jejíž půdě pořad probíhal. Útoky radikálů na stranu odkazovala na debatní klub KSČM. Obecenstvo v počtu 14 nepřevýšilo tradiční průměr pořadů VNK. Zdá se, že VNK chce rozšířit své publikum o mladé příslušníky extrémní levice a její sympatizanty, které předsedkyně VNK označuje jako mladé umělce.

Na otázku zda dojde k inovaci dramaturgie pořadů předsedkyně VNK uvedla - na šíři a všehochuti témat pořadů se nezmění zcela nic. Tématika bude opět kolísat od cestopisných pořadů po poezii. Vše podle předsedkyně záleží na financích, čerpaných z pražské nadace VNK a Městského výboru KSČM. Dle dosavadní dramaturgie je VNK ochoten věnovat peníze některým drahým pořadům a sponzorovat vstupné na výstavy, jak se stalo loni na nepříliš podařené výstavě secese v zámečku Mitrovských a sponzoring se patrně bude opakovat při návštěvě Low-Beerovy vily. Přitom ve dvou budovách Moravské galerie, kam je vstup volný, jsou v expozici k vidění ty nejexkluzivnější artefakty z období historismu a secese.

Dále budou pokračovat tradiční koncerty VNK za situace, kdy na koncerty JAMU je volný vstup a interpretace je na nebetyčně vyšší úrovni než na koncertech VNK. Zda svou dosavadní dramaturgií, vycházející z náhodných známostí s lektory, přinese VNK kulturu pauperizované vrstvě zájemců, která stále narůstá, je otázka. Pokud nebude dramaturgie VNK zaměřena cíleně na konkrétní skupinu zájemců, která se hlavně o pořadech musí dozvědět, lze očekávat, že počet publika na akcích VNK nenaroste a společenský efekt, nehledě na zbytečně vynaložené finance a úsilí zúčastněných, bude mizivý. Je to běh na dlouhou trať, ale stojí za to - viz přednášky  s volným vstupem v Moravské zemské knihovně a v Masarykově demokratické akademii, kde sály praskají ve švech.

/V-zh/