Pozvánka na diskusní čtvrtek - téma

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Pozvánky na akce v Brně, Vydáno dne: 28. 04. 2016

Komise ideově-výchovné práce MěV KSČM v Brně zve na DISKUSNÍ ČTVRTEK, který se uskuteční 19. května 2016 v 16 hodin na MěV KSČM v Brně, Křenová 67, 2. poschodí. Téma: PRŮBĚH A VÝSLEDKY IX. SJEZDU KSČM.

Úvodní slovo:
Martin Říha, předseda MěV KSČM

Přítomni budou delegáti IX. sjezdu KSČM za Brno-město.