Tisková zpráva k jednání Zastupitelstva města Brna dne 31. ledna 2017

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Hlavní nabídka, Vydáno dne: 05. 02. 2017

Pod pořadovým číslem 93. byl zastupitelům předložen materiál Návrh směny nemovitostí pro účely realizace investičního záměru „Atletická hala CAMPUS“.

Na některé možné problémy spojené s touto směnou upozorňovali zastupitelé za KSČM veřejně předem (např. Haló noviny). Zastupitelům se zdá být problémový předložený návrh směny pozemků v městských částech Brno - střed, Bystrc a Starý Lískovec za pozemky pro stavbu lehkoatletické haly Campus pro 2000 sedících diváků o rozměru 110 x 74 m a na výšku 17 metrů, která má vyrůst vedle univerzitního kampusu při silničním sjezdu do pisáreckého tunelu. Atletická hala je investicí několik desítek milionů korun, za pozemek chtějí jejich nynější vlastníci přes 79 milionů Kč. Není jasné co bude stát případná sanace plochy pod halou. To proto, že jde o 3,3 až 5,5 metru mocnou navážku zeminy, stavební suti a kdoví čeho! Co suť případně ukrývá? Jakou ekologickou zátěží je toto území případně zatíženo? Na tomto velkém prostoru byly provedeny jen dvě sondy (pomineme-li geologické sondy), ze kterých nelze jednoznačně určit, co se zde ve skutečnosti může nalézat. Je to příliš málo na tak rozlehlé území a plochu.  Náklady na případnou sanaci pozemku se tak mohou vyšplhat do desítek milionů korun z veřejných prostředků a tím se realizace atletické haly může nejen výrazně prodražit, ale i opozdit!

Celá tato záležitost, kdy se město zbavuje lukrativních pozemků, včetně bytového domu v ulici Leitnerova za pozemek u Campusu je dosti podivná. Tato směna nebyla řádně projednána v zastupitelstvu MČ Brno-střed,  prošla jen radou městské části, přestože že je zde nakládáno s majetkem v hodnotě přes 12 milionů korun. Hlavní problém je v tom, že směna těchto nemovitostí se zdá pro Brno již na první pohled nevýhodnou. Společnost vlastnící pozemek vybraná pro stavbu Atletické haly si za nejasných okolností vybírala na území několika městských částí celou řadu pozemků ve vlastnictví města Brna, jejíž cena se pohybuje i v řádech desítek milionů korun a to dokonce pozemky, na kterých leží pobočky supermarketu Albert.

Nelze se divit, že hlasování o tomto bodu jednání bylo bouřlivé. Zastupitel Říha k tomu na jednání mimo jiné uvedl: Zastupitelé za KSČM vždy podporovali a i nadále budou podporovat všechny kroky, které vedou k vybudování atletické haly v nejkratší možné době. Současně jsou však přesvědčeni, že podobné nakládání s majetkem města je nezodpovědné a je v přímém rozporu s péčí řádného hospodáře a proto není možné pro takový záměr hlasovat. Každý zastupitel,  který tak učiní, musí zvážit, zda se tak nevystaví riziku možných následků. Tento postoj podepřel Říha například zpochybněním správnosti znaleckého posudku na objekt v katastrálním území Staré Brno, Leitnerova 7, zpracovaný firmou CD RATING s.r.o. - znalecký ústav ze dne 3. 9. 2016. V tomto posudku je na straně 3 uváděno, že dům spravuje firma AGER s.r.o. Dle zjištění je však tento dům již od roku 2013 ve správě Správy nemovitostí Brno-střed. Ve zmíněném posudku nebylo rovněž vzato v úvahu, že na domě proběhla investice – generální oprava střechy, která je stále v záruce.

Po dvouhodinové přestávce přispěchal statutář firmy vytvářející posudek a dementoval údaje vyjádřené ve znaleckém posudku. Zastupitelé za KSČM jsou přesvědčeni, že rozhodovat na základě takového posudku je netransparentní a je třeba vypracovat nový.

Koalici podal hned 2x pomocnou ruku jiný opoziční zastupitel Onderka, když podal návrh na stažení tohoto bodu jednání a návrh projednat za měsíc. Koaliční zastupitelé však této možnosti nevyužili a umíněně hlasovali proti jím navrhovaném postupu.

Předložený Návrh směny byl tedy silou koalice prohlasován, pro návrh nehlasovali zastupitelé ČSSD, ODS a KSČM, jež k tomu nabádá vlastní svědomí a pověření dobře pečovat a hospodařit s městským majetkem.

Za Klub zastupitelů Jiří Hráček, Daniel Borecký, Martin Říha, Helena Sýkorová