Diskuse na téma VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Pozvánky na akce v Brně, Vydáno dne: 30. 08. 2017

Komise ideově-výchovné práce MěV KSČM v Brně zve na DISKUSNÍ ČTVRTEK, který se uskuteční 14. září 2017 v 17.00 hodin v Brně, Křenová 67, místnost č. 405/3. poschodí (Pozor: změna zasedací místnosti!)

Téma: VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

Úvodní slovo:
Ing. Václav Fišer
člen MěV KSČM v Brně a kandidát do PS PČR v Jm kraji