Kontrolní výbor – orgán jehož závěry se není třeba zabývat!

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Hlavní nabídka, Vydáno dne: 09. 10. 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA pro tiskovou konferenci konanou dne 4. října 2017 k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/32 dne 3.10.2017.

V úvodu se nabízí otázka zda nedochází ke konci transparentnosti při jednáních. Je již tradicí, že několik materiálů není projednáno v poradních orgánech rady či zastupitelstva. Na základě těchto skutečností jsme za klub KSČM požadovali stažení příslušných bodů z jednání. Koalice tento požadavek alibisticky většinovým zdržením neakceptovala.

Tragicky vyznělo projednání směny pozemků v k.ú. Staré Brno a Žabovřesk. Spěch v jakém koalice potřebovala situaci občanského vzbouření proti chybnému rozhodnutí MČ v Žabovřeskách vyřešit (proti plánované výstavbě bytového domu soukromým subjektem) zakryla "ušlechtilou myšlenkou" rozšíření školy. Zavání to tak trochu klientelismem, aby se na nás soukromý subjekt "nerozhněval". Po kolikáté už! Lidovecký zastupitel již také ihned po jednání zastupitelstva alibisticky občanům sdělil dopisem, že situace je vyřešena a neopomněl sdělit, že komunisté hlasovali proti. Ano, hlasovali jsme proti, ale ze zcela jasných důvodů. Na ulici Trýbova se také občanů neptal, zda chtějí záměr vybudování bytového domu v jejich přilehlém okolí. Co víc nebylo to řádně projednáno v MČ Brno střed. Vidíme také budoucí problémy s parkováním na ulici Trýbova, kde je situace kolizní již dnes! Názor občana už koalici nezajímá!

A z jiného soudku, i když opět o aroganci moci. Svědčí o tom projednávaná zpráva kontrolního výboru. Náš klub poděkoval za zpracovaný materiál a ocenil komplexnost tohoto dokumentu. Ve zprávě bylo konstatováno několik vážných pochybení při organizaci Meeting a Léto v centru. Primátor svým postojem a odmítnutím dal jasně najevo názor co si o kontrolním výboru a jeho práci myslí. Za plivnutí do tváře považujeme, že přes doporučení kontrolního výboru k personálním opatřením naopak ředitelce TIC navrhne mimořádnou odměnu za vzornou organizaci. Arogance moci v přímém přenosu, o transparentnosti ani nemluvě. Hlasováním koalice odmítla se touto zprávou zabývat. Prostě Brno!

Debata se rozvinula i kolem snížení základního kapitálu ve společnosti Automotodrom. Tam koalici potrápili její koaliční partneři za Zelené. Nebylo přijato usnesení a primátor musel dát pokyn zástupci se na valné hromadě zdržet hlasování.

Kontroverzní bylo i projednávání bodu Projekt "Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně." Nelze upřednostňovat některé národnostní menšiny před druhými. Komunikace s touto skupinou obyvatel lze provádět i jinou formou přes organizace národnostních menšin. Z minulosti jsou již tyto formy vyzkoušené a osvědčili se . I proto jsme hlasovali proti. Dokonce v tomto případě nebyla součástí materiálu partnerská smlouva, která není rozsáhlá co do počtu stran. Proč se můžeme domnívat.
V poslední době se také stává, že materiály k jednání nejsou řádně připravené na což jsme také prostřednictvím předsedy klubu upozorňovali předkladatele. Zastupitelům bylo sděleno, že u bodu č. 132 došlo z důvodu administrativní chyby k nakopírování dvou důvodových zpráv do materiálu. Proto primátor požádal aby zastupitelé nebrali na druhou důvodovou zprávu zřetel! Je snad stres zaměstnanců z chaotického vládnutí příčinou nedostatečně připravených podkladů pro jednání? Odpověď musíme hledat.

Zastupitelé Klubu KSČM