Plán práce na I. pololetí 2018

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KOHOUTOVICE, Vydáno dne: 10. 04. 2018

Pravidelné body jednání: 1. Kontrola úkolů, 2. Informace z porad na MěV KSČM, 3. Informace zastupitelek, 4. Sdělení členů výboru, 5. Členská evidence.

Datum -hodina

Obsahové zaměření

Připraví - odpovídá

16. 1.
17.00

Výborová schůze

 • Informace přípravě městské konference
 • Příprava písemné informace pro naše členy a sympatizanty
 • Jubilea členů MO
 • Příprava volebního programu pro volby do ZMČ
 • Příprava kandidátní listiny pro volby do ZMČ

členové výboru

13. 2.
17.00

Výborová schůze:

 • Příprava volebního programu pro volby do ZMČ (Kohoutovice, Žebětín)
 • Příprava kandidátní listiny pro volby do ZMČ (Kohoutovice, Žebětín)
 • Příprava členské schůze 13. 3. 2018
 • Internetové stránky MO KSČM
 • Písemná informace pro naše členy a sympatizanty
 • Zahájení přípravy akcí k výročí osvobození

členové výboru

13. 3.
17.00

Členská schůze:

 • Návrh volebního programu KSČM pro volby do ZMČ
 • Návrh kandidátní listiny pro volby do ZMČ

členové výboru

17. 4.
17.00

Výborová schůze:

 • Kontrola přípravy akcí k výročí osvobození
 • Jednání se členy komisí RMČ a výborů ZMČ
 • Komunální volby 2018 (příprava volebních materiálů, OVK aj.)
 • Zahájení přípravy členské schůze 12. 6. 2018

členové výboru

24. 4.
16.00 – 18.00

 • Vzpomínkové akce k výročí osvobození (Kašutin v 16.00, Žebětín v 17.00).

 

15. 5.
17.00

Výborová schůze:

 • Příprava členské schůze 12. 6. 2017 – veřejná beseda na aktuální téma (např. výstavba na Kamenném vrchu a životní prostředí v Kohoutovicích, případně volební program KSČM)
 • Internetové stránky MO KSČM
 • Komunální volby 2018
 • Návrh plánu práce na II. pololetí 2018
 • Odběr ECHA a stranického tisku a jejich další využívání
 • Písemná informace pro naše členy a sympatizanty

členové výboru

12. 6.
17.00

 • Členská schůze - veřejná beseda

členové výboru

Plán práce bude operativně doplněn dle pokynů a usnesení MěV KSČM a ÚV KSČM.