Brněnské letiště investuje 30 milionů do bezpečnosti a komfortu 

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Z novinářského bloku Václava Žaluda, Vydáno dne: 13. 04. 2018

BRNO -"Do větší bezpečnosti a komfortu cestujících investovalo v uplynulých měsících 30 milionů Kč Letiště Brno poté, co se jeho provozovatel stal součástí skupiny Acclade. Dalších 10 milionů Kč věnovalo do stavebních prací,“ vypočetl Milan Kratina, spolumajitel skupiny Accolade a předseda představenstva a. s. Letiště Brno. Část těchto investic podporuje Státní fond dopravní infrastruktury z programu na ochranu letišť.

Hejtman Jihomoravského kraje pokřtil na letišti Brno-Tuřany nový speciálně vybavený nákladní automobil pro letištní hasiče, vozidlo Rosenbauer Panther. Ten přišel i se stavbou garáže na 10 milionů Kč. Větší kapacita pasové kontroly pro cestující mimo Schengenský prostor i nové účinnější rentgeny zavazadel a detektory omamných látek si vyžádalo dalších 20 milionů Kč. 

Mezi největší investiční akce patří nové oplocení okolo přistávací a vzletové dráhy a souvisejících pojezdových drah moderními 3D panely dle aktuálních bezpečnostních požadavků. Peníze jsou připravené také na rozšíření parkoviště před terminálem a na vybudování nové moderní infrastruktury letiště, včetně páteřních rozvodů vody a plynu, jejichž stavba se rozbíhá. Uvnitř letištní haly je inovovaná klimatizace a vzduchotechnika jak ve veřejných prostorách, tak v zázemí, samozřejmostí jsou pravidelné kontroly a revize všech letištních systémů. 

Letiště koupilo také kryté mobilní nástupní schody k letadlům, tedy schody se střechou, pod kterou se cestující při nástupu a výstupu z letounů schovají před špatným počasím. Do letištního autoparku přibyl také nový tahač letadel, který zvládne odtlačit i větší bizjety, což zjednoduší manipulaci s letadly, zvýší kapacitu letištní plochy a v neposlední řadě zvýší komfort cestujících a posádek soukromých letounů.

„Jsem rád, že nový nájemce vnesl do provozu letiště novou energii a že jsme nastartovali již od začátku pozitivní a pravidelnou komunikaci. Prvořadý cíl Jihomoravského kraje je dlouhodobý rozvoj leteckých linek a rozšiřování pravidelných leteckých spojů do dalších atraktivních destinací. I když zatím nelze mluvit o konkrétních termínech a destinacích, doufám, že ještě v letošním roce uvidíme z Brna odlétat pravidelné linky do dalších destinací mimo dosavadní Londýn a Mnichov. Jižní Morava si to zaslouží a kraj pro to udělá maximum,“ řekl hejtman Šimek.
„S Jihomoravským krajem máme společný cíl letiště dlouhodobě rozvíjet, aby bylo frekventovanou branou na jižní Moravu. Jsem rád, že jsme coby provozovatel letiště součástí nového týmu, který začal vyjednávat s několika leteckými dopravci o posílení leteckého spojení do a z Brna. Někteří souhlasí, avšak v letos mají všechna letadla vytížena s tím, že do Brna by jim mohli naplánovat lety od příštího kalendářního roku,“ řekl Kratina.  

Mimo to pokračuje oprava mostu na příjezdové silnici k letišti zajišťovaná Jihomoravským krajem. Nutná oprava nadjezdu nad železniční tratí cestu na letiště zpomaluje. Dopravu tam řídí semafor reagující na aktuální počet čekajících aut z jedné nebo druhé stany zúženého úseku na jeden jízdní pruh. Nicméně cestující by měli pamatovat na vždy doporučovaný příjezd dvě hodiny před odletem. Letiště Brno-Tuřany ročně odbavuje bezmála půl milionu cesetujících a téměř 4000 tun nákladu. V letní sezóně létají turisté z Brna hojně do Řecka, Bulharska, Egypta a zpět. 

(vž)