Na zadržení vody v krajině dává šest milionů Kč

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Z novinářského bloku Václava Žaluda, Vydáno dne: 02. 05. 2018

BRNO - Výrazné sucho trápí v současnosti zemědělce i zahrádkáře v Jihomoravském kraji. Na opatření pro zmínění sucha a na zadržení vody v krajině rozhodli zastupitelé jihomoravského regionu o výdaji šesti milionů korun.

Poslouží ke zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Dotace mají pomoci zadržet vody v krajině v dané lokalitě a zmírnit dopady klimatické změny na vodní ekosystémy. Součástí je také podpora protierozních opatření.

„Jižní Morava je jednou z oblastí nejvíce ohrožených suchem. Tento fenomén negativně ovlivňuje řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Proto systémově a dlouhodobě podporujeme opatření vedoucí ke tlumení závažnosti dopadů sucha na hospodářství v našem kraji,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.