Osvobození Brna od fašismu s varováním

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Z novinářského bloku Václava Žaluda, Vydáno dne: 02. 05. 2018

BRNO - Před 73 roky, 26. dubna 1945, osvobodil moravskou metropoli od německé fašistické nadvlády 2. ukrajinský front sovětského maršála Rodiona Jakovleviče Malinovského s jednotkami Rumunské královské armády. V tento výroční den položili zastupitelé za KSČM s Brňany pietní kytice květů k pomníku maršála Malinovského na Malinovského náměstí a k Památníku vítězství se sochou Rudoarmějce na Moravském náměstí. V krátkých proslovech varovali před rizikem, kdy současné lokální útočné války bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN mohou rychle přerůst z obnovené studené války ve globální 3. světovou válku horkou s cílem nově přerozdělit materiální a surovinové zdroje na planetě mezi mocné, kteří svět ovládají.Na Čestném pohřebišti Sovětské armády na Ústřednín hřbitově v Brně, kde spočívá na 3650 v dubnu 1945 na jihu Moravy zabitých Rudoarmějců a 1500 rumunských bojovníků,  položily pietní kytice delegace Generálního konzulátu Ruské federace na Moravě, Česko-ruské a Rusko-české společnosti, Městského výboru KSČM v Brně, Klubu českého pohraničí, Levicového klubu žen Dobromysl, Vlasteneckého sdružení antifašistů, Občanského sdružení  Ochrany památníků osvoboditelů z r. 1945 a občané. Na Čestném pohřebišti uctili květy též německými nacisty ve Vratislavi umučené čs. odbojáře a rovněž padlé rumunské vojáky.

Předseda brněnských komunistů Martin Říha na shromáždění k osvobození Brna řekl: "Je důležité připomínat si, že již 73 let můžeme žít v míru v naší zemi. Zvláště mladým lidem je nutné stále vštěpovat, že mírový život není samozřejmost. Poslední události v Sýrii nás o tom přesvědčily. Snahy USA a jejich spojenců vyvolat válečný konflikt bez mandátu Rady bezpečnosti OSN jsou viditelné a nikdo je nemůže přehlédnout! Uvědomujeme si, že i naše děti a příbuzní by mohli umírat za cizí zájmy bez možnosti návratu. Proto komunistická strana prosazuje zákon o obecném referendu, které by umožnilo lidem hlasovat mj. i o vystoupení z útočného paktu NATO! Premiér v demisi a někteří jeho ministři jsou na straně války, což dokázali schválením útoku na Sýrii! Mír je třeba bránit v každé době a všude tam, kde je to potřeba všemi prostředky. Hlavně diplomatickými!"  

Ve slavnostní řeči na pietním shromáždění občanů členka Městského výboru KSČM Anna Štofanová uvedla, že padlí osvobodielé přinesli poznání, že hydru rozpínavosti a nadřazenosti jednoho národa nad ostatními lze zkrotit jen za cenu velkých lidskjých obětí. Připomeňme si do kolika lidských osodu vstoupila válka, která je vyvolána vždy zájmem mocných a nenasytných obsadit a zmocnit se území, získat suroviny, ujařmit obyvatelstvo a žít na jeho úkor. Války plodí kapitalismus. Socializmus, který se po tak strašné válce začal budovat, byl projekt mírového soužití mezi národy. Po jeho porážce se svět opět začal zmítat ve válečných konfliktech. "Znovu se objevuje mocnost, která chce vládnout celému světu. Válečných konfliktů ve světě přibývá. Jestřábi moci mír ve světě nechtějí. Ideologická a psychologická příprava lidí na válku zde pokračuje mnoho let. Zasahuje především myšlení mladých a nezkušených lidí. Jak průhledná je manipulace s vědomím mladých v našem městě, když současná brněnská radnice podporuje účast mladých na připomínkách odsunu brněnských Němců z našeho města, kteří měli velký podíl na naší okupaci Hitlerovským Německem a nepodnikli nic na obranu našich spoluobčanů v době války. Naopak na pietní akce v bývalém nacistickém žaláři čs. vlastenců s jejich popravištěm ve studentských Kounicových kolejích nebo na Čestné pohřebiště sovětské armády na Ústředním hřbitově mladé nikdo z radnice nezve!" 

Štofanová dále podtrhla: "Svět se znovu ocitá v nebezpečí války. Válečná propaganda se už neštítí ničeho. V zájmu vyvolání válečného konfliktu opět s Ruskem jsou váleční štváči schopni schopni využít každou záminku. Poslední události v Sýrii jsou toho důkazem. Přestává platit mezinárodní právo, lidský život ztrácí cenu. Představitelé naší vlády a politické pravice se přiklánějí k neověřeným informacím a prokazují lokajskou podřízenost vůči USA a NATO. Rezignovali na zájmy suverenního státu. Ohrožují tak bezpečnost našich občanů. NATO a válečné běsnění USA považujme za hlavní nebezpečí pro světový mír a naše občany. Proto nad hroby zabitých sovětských osvoboditelů prohlašujeme: Odmítáme prokazatelné zavlékání ČR a našich ozbrojených sil do mezinárodních konfliktů v rozporu s mezinárodním právem prostřednictvím paktu NATO. Ne válku našim jménem! Nechceme vládu sloužící na straně války! Jsme pro mír a mírově řešení všech lokálních, regionálních a světových konfliktů v duchu našeho hesla: Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma!" - vyzdvihla Štofanová.

Za péči o válečné hroby a vzpomínku na zabité sovětské vojáky při osvobozovacích bojích na jižní Moravě z dubna 1945 poděkoval přítonmným představitel Generálního konzulátu RF v Brně. Písně z 2. světové války zazněly v podání operní pěvkyně Táni Soto Janošové. Účatníci literární soutěže Puškinova památníku sourozenci Musilovi přednesli verše s názvem Na bratskych mogilach. Pietní shromáždění občanů ukončilo literárně - hudební pásmo Svatá válka.

(vž)

Foto- Václav Žalud