K jednání Zastupitelstva města Brna Z7/40 dne 19. června 2018

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 20. 06. 2018

Již čtyřicáté a snad předposlední zasedání Zastupitelstva města Brna v tomto volebním období mělo opět několik „šťavnatých bodů“. A proč snad předposlední? Na poslední chvíli totiž radní z programu stáhli bod Návrh termínu dalšího (říjnového) zasedání ZmB v roce 2018.

Hned v úvodu, při vlastním schvalování, resp. návrhu jednoho z kolegů zastupitelů na zařazení dalšího bodu do plánovaného programu jednání se opět ukázalo, jak nekoncepční bývá často koaličně protlačené usnesení. Potvrdila se totiž naše předvídavost, že před nedávnem schválenou obecně závaznou vyhláškou o provozování hazardních her  pro dva vybrané subjekty se otevřela Pandořina skříňka. když jako bumerang nás  zřejmě budou čekat žaloby od dalších neuspokojených žadatelů!

Jedním z prvních neformálních bodů byl Návrh nabytí obchodních podílů nově ustanovované společnosti Jihomoravská rozvojová, s.r.o. od Jihomoravského kraje. Svým zdržením se při hlasování jsme chtěli vyjádřit naši pochybnost o vhodnosti tohoto vlastnického způsobu řešení záchrany brněnského letiště pro občany města a kraje.

Naopak svým nesouhlasem k návrhu dodatků ke smlouvám o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Brna jsme zcela jasně sdělili své stanovisko k projektu Festival Re:publika – souboru akcí k oslavám 100 let naší státnosti (jednou součástí byla i plně nezrealizovaná hromadná "seznamka"). Proto jsme vznesli dotaz, zda část dotace na tuto akci bude vrácena. Je známo, že očekávaná návštěvnost i smysl akce samotné nebylo naplněno. Nejenom pro nás, ale i pro velkou část veřejnosti to tak celkově bylo fiasko za více než 100 mil. Kč. Takřka vůbec zde nebylo prezentováno, co se za sto let samostatného státu vybudovalo, jako se spíše (podle veřejného vyjádření jedné ze zastupitelek ZmB) jednalo o brněnskou „matějskou pouť“. Zřejmě to ale byl úmysl organizátorů, protože jinak by se zde na četných případech muselo poukázat na 40 let úspěchů socialismu!

Výrazně nás zklamal přístup koalice ve 180. bodě zasedání ZmB, v němž jsme schvalovali Návrh budoucí smlouvy o výstavbě projektu „Janáčkovo kulturní centrum (JKC) v Brně“! Přestože je vedením města všude prezentováno, že toto centrum již budujeme, skutečnost je taková, že ještě není ani zpracován jeho prováděcí projekt! A co víc, parkovací garáže vybudované v jeho základech budou bez využití čekat až do finální stavby JKC, což bude jistě trvat více jak 3 - 4 roky a mezitím přijdeme o záruky na zhotoveném díle. Naopak za 50 mil. korun (opozice požádala o prověření této uváděné částky) lze ovšem garáže ihned dát veřejnosti k užívání. Přitom parkovací místa v centru města, zvláště při nesmyslném vyhnání aut z Dominikánského náměstí, nám dnes výrazně chybí. Tady se jasně ukazuje, jak občanům a městu vůbec dokáže škodit pýcha pana radního a koaliční odmítání jiných názorů! Nemluvě o tom, že koalice před volbami zase veřejnost pěkně klame.

Na závěr zasedání ZmB došlo konečně na dlouho očekávané schválení Pokynů pro zpracování Návrhu Územního plánu města Brna. Musíme konstatovat, že proběhlé debaty v rámci tohoto projednávaného bodu byly naprosto zbytečné, protože město nový územní plán (NÚPmB) nezbytně a co nejdříve potřebuje. Ovšem bylo vidět, že ti, kteří dosud brzdili procesy k vypracování NÚPmB ztrácí poslední argumenty, ale i tak se snaží dále " škodit". Proto věříme, že voliči v podzimních komunálních volbách dají za pravdu těm, kteří tvrdí, že není na co čekat, že potřebujeme mít územní rezervy pro nové byty, nové komunikace, nové plochy veřejné zeleně a rekreace, ale i pro moderní výrobní aktivity. Prostě, že město se musí rozvíjet. My, zastupitelé KSČM v Brně, tyto snahy dlouhodobě prosazujeme a jsme rádi, že v roce 2018 to většina zastupitelů pochopila, a že jsme na čele tohoto procesu!

Na závěr červnového zasedání ZmB jsme požádali o možnost finanční pomoci městské organizaci Brněnské komunikace k vypořádání se s výtlukami a prasklinami v komunikacích po letošní zimě a to dalším navýšením prostředků na jejich údržbu. Je přece potřebné poškozené rychle opravit, předejdeme tak budoucím větším a dražším opravám! Nutné prostředky jsou jistě k dispozici, vždyť například z výsledků hospodaření města Brna za I. čtvrtletí r. 2018 (podkladový materiál k bodu 18. zasedání) vyplývá, že kapitálové výdaje se čerpaly jen z 10,1% upraveného rozpočtu.

Podali jsme dotaz týkající se prapodivné překupované reklamy mezi městskými organizacemi. Nechápeme, proč kupříkladu organizace Veřejná zeleň města Brna si musí u Technických sítí města objednávat reklamu na svoji činnost! Prý je to výměnný obchod za sečení trávy a jiné protislužby. I tak se nám zdá, že tato organizace má spravovat veřejnou zeleň a parky, na což netřeba reklamy. Tu přece nejlépe obstará krásné město, plné zdravé zeleně!

Helena Sýkorová,Daniel Borecký, Jiří Hráček a Martin Říha za Klub KSČM v ZMB