Volební program KSČM na období 2018 - 2022 „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018, Vydáno dne: 12. 07. 2018

Tento volební program vychází a navazuje na volební program „KSČM pro město Brno na období 2014 – 2018“, využívá poznatky získané při jeho plnění a opírá se o zkušenosti a dosavadní práci našich zastupitelů.

Za brzdu rozvoje města Brna považujeme diletantismus současného vedení města, jehož představitelé nejsou ochotni komunikovat jednotlivá rozhodnutí napříč politickým spektrem.

Náš volební program, ve kterém jsme si osvojili i řadu požadavků a námětů občanů města Brna, tak musí reagovat na dlouhodobé i nové problémy, které jsme mohli a měli řešit již dříve.

Občan je - a nadále bude - u nás na prvním místě. Našim cílem je zlepšení života obyvatel prostřednictvím zlepšování a rozvoje funkcí města.

Ještě s větším nasazením se budeme věnovat Vašim problémům a potřebám, naše dveře budou pro Vás vždy otevřené.

KSČM je připravena Vám, občanům města Brna, sloužit, prosazovat Vaše zájmy a podrobovat své veřejné počínání Vaší kontrole.

Naše priority jsou:

 

Volební program KSČM na období 2018 - 2022
„BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“

A.  ROZVOJ MĚSTA
(Územní rozvoj, Dopravní infrastruktura, Hospodářský rozvoj a Financování)

 

1. Strategie územního rozvoje - územní plán:

2. Dopravní infrastruktura:

3. Uvážlivé hospodaření s majetkem města k zajištění nezbytných funkcí města:

B. ROZVOJ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PRO OBČANY
(Zaměstnanost, Zdravotnictví, Bydlení, Rodina a senioři, Školství a mládež, Životní prostředí, Dopravu, Kultura a sport a Bezpečnost obyvatel a ochrana majetku):

1. Podpora zaměstnanosti a podnikání:

2. Zdravotnická zařízení města:

3. Bytová politika:

4. Životní podmínky pro rodiny, seniory a tělesně postižené:

5. Školství a volno-časové aktivity a sport pro mládež:

6. Kvalita životního prostředí:

7. Doprava veřejná a doprava v klidu:

8. Dostupná kultura a aktivní sportovní vyžití:

9. Bezpečnost občanů a ochrana majetku:

 

C.  ROZŠÍŘENÍ ÚČASTI NA ROZHODOVÁNÍ
(veřejná správa, účast občanů)

1. Podíl na veřejné správě

2. Účast občanů při rozhodování

Předložený volební program „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“ je výsledkem pečlivé práce našich zástupců v orgánech města, důsledného sledování zájmů veřejnosti a posouzení požadavků obyvatel města Brna.

Váš hlas neskončí ve volební urně, po celé funkční období bude Vaším hlasem KSČM.

My jsme zárukou,  že hlas vhozený pro KSČM je hlasem pro budoucí spokojenost Vaši i Vašich potomků.