Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 63 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-63 |
Informace zastupitelů

K zasedání Zastupitelstva města Brna Z7/35 dne 30. ledna 2018

Při omluvené absenci primátora Vokřála byla až překvapující bravurnost a citlivost 1. náměstka Hladíka (KDÚ-ČSL) při řízení prvního zasedání Zastupitelstva města Brna (ZMB) v letošním roce. Ani on si ovšem neodpustil drobných diskusních výpadů proti opozičním zastupitelům. A že jsme se mezi nimi neztratili.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 05. 02. 2018 | 560 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

O čem se také mluvilo na zářijovém Zastupitelstvu MČ Brno-střed

Na toto jednání přišli i občané, aby využili své právo vystoupit a podali dotazy, které směřovaly především na představitele Žít Brno. Jeden z nich položil dotaz p. M. Doleželovi, od kterého chtěl vědět. zda není ve střetu zájmu, když Obec sokolská, jejímž je radní Doležel výrazným představitelem, získává opakovaně od městské části poměrně vysoké dotace a on pro ně v klidu hlasuje.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 30. 09. 2016 | 773 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

K zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/18 dne 17. května 2016

Již více než měsíc sledujeme situaci na brněnské radnici vzniklou rozpadem jejího koaličního vedení. Rezignací lidovců vzniklo vakuum, které je nutno řešit. Dosavadní jednání nevedla k žádnému řešení a ani se nedá předpokládat, že tomu tak v brzké době bude. My, zastupitelé za KSČM, jsme současným stavem velmi znepokojeni. Jsme si vědomi svého dílu zodpovědnosti za správu města, svěřenou nám voliči při posledních volbách, byť jako opozičního hráče.Současný stav nám však neumožňuje naplňovat ani tuto roli.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 20. 05. 2016 | 753 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Nesystémová strategie bytové politiky vedení města Brna

V současné době probíhalo v zastupitelských klubech připomínkování materiálů z oblasti bydlení - návrhu postupu města při prodeji obecních bytů a koncept strategie bydlení. Především v prvním materiálu se objevily body, které se daly označit za zarážející.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 03. 2016 | 963 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Tisková konference MěV KSČM v Brně dne 3. února 2016

Tiskové prohlášení zastupitelů města za KSČM k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/15 konané 2. února 2016.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 15. 02. 2016 | 757 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Tisková zpráva z tiskové konference konané dne 9. prosince 2015

Zastupitelstvo Z7/13 dne 8.12.2015 byla zahaleno atmosférou svátků vánočních. Ovšem s představou, že musí být schválen rozpočet města Brna na rok 2016. To se po rozsáhlé diskusi ze strany naší a ostatních opozičních klubů také stalo a koalice prosadila svou, když byl rozpočet jen s drobnými formálními změnami schválen. Město Brno tak podle tohoto rozpočtu hospodařit se ztrátou téměř jedné miliardy korun. Ta bude vykryta z úspor z minulých let. Je smutné, že takto naspořené prostředky půjdou na běžné výdaje a ne do původně uvažovaných investic. Rozpočet města je také velmi optimistický v příjmech a nebere v úvahu, že naše hospodářství nemusí růst tak, jak je oficiální prognóza. Je zde také problém nevýběru daní, když při růstu o 4,5% v letošním roce byl nevýběr u živnostníků kolem 100 mil. korun. Při plánovaném růstu 2% v roce 2016 plánuje tento rozpočet příjem o 450 mil. více. Ze statistik je zřejmé, že hodně živnostníků předčasně ukončuje své podnikání a není tudíž na místě optimismus. I když panem primátorem a koalicí bylo slíbeno, že opozice se bude moci podílet na přípravách rozpočtu, tento slib dodržen nebyl. Na opozici zůstalo jen připomínkování předloženého dokumentu.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 10. 12. 2015 | 820 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Tiskové prohlášení klubu KSČM k zasedání zastupitelstva č. 07/11 dne 10. listopadu 2015

Všichni očekávali, zda dojde na odvolání radního T. Kratochvíla. K zařazení tohoto bodu do programu jednání zastupitelstva nedošlo. Naopak se nám. Klubu KSČM, podařilo zařadit bod "Stravování ve školách a školkách", zajišťující finanční prostředky na obědy ze sociálně slabých rodin. Tentokrát kupodivu se silnou podporou napříč politickým spektrem.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 12. 11. 2015 | 782 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM po jednání Zastupitelstva města Brna Z 07/10 dne 6. 10. 2015

Trpělivost komunistů přetekla! Zastupitel Martin Říha za klub KSČM podal návrh zařazení bodu Odvolání Bc. Matěje Hollana z funkce náměstka primátora. Odůvodnění: Pan náměstek Bc. Matěj Hollan ve svém internetovém deníčku napsal, že: „v Brně bývalo dříve vícero národností, které jsme si dílem zplynovali, dílem vyhnali.” Jakkoli byl následně donucen k odvolání svých slov, přesto považujeme za nepřípustné, aby se vysoký představitel města takovým způsobem vyjadřoval o době okupace. Je to poplivání cti nejen všech, kdo bojovali proti nacistické okupaci a zločinům, které zde byli v době okupace páchány, ale všech Čechů a Moravanů - našich rodičů a prarodičů, kteří v této těžké protektorátní době v Brně žili. Domníváme se proto, že jeho chování je neslučitelné s funkcí náměstka primátora.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 09. 10. 2015 | 905 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM k mimořádnému zasedání Zastupitelstva města Brna 13.8.2015

Primátor zahájil zasedání oznámením, že krajští zastupitelé schválili smlouvu o založení spolku. Seznámil přítomné zastupitele s potřebou založení spolku pro konání dalších ročníků VC Brna. Zdůvodnil ekonomické souvislosti a další nutnosti spojené se spolkem.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 17. 08. 2015 | 811 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Proč se vede boj „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje versus Územní plán města Brna“?

V průběhu společného jednání Rady Jihomoravského kraje a Rady města Brna se náměstek primátora Martin Ander dozvěděl od přítomné ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtové, že statutární město Brno může pořizovat nový Územní plán města Brna (ÚPmB), i když dosud není platný územně plánovací dokument kraje (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje – ZÚR JMK). Druhý den se na blogu idnes.cz objevil jeho článek, kterým ve svém rozhořčení prohlásil: „Haškův územní plán je zbytečný“.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 07. 07. 2015 | 2682 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Pohled komunistických zastupitelů na jednání Zastupitelstva města Brna Z7/07 dne 23.6.2015

Toto jednání zastupitelstva se nevymykalo z režie předchozích jednání. Vedení města opětně využilo svůj “osvědčený“ způsob – nejprve pustit do masmédií, jak to umíme vyřešit, a pak teprve si zjišťovat, zda to umožňují zákony ČR a zda je to vůbec reálné. Proto den strávený víceméně jen nad bodem o záchraně Velké ceny Moto GP Brno finanční podporou města vynikal spoustou kotrmelců. Z výsledku je zcela zřejmé, že koalice utržila porážku a to z vlastních řad! Přitom opozice, včetně našeho klubu KSČM, od počátku nabízela mnoho elegantních řešení, které koalice na čele s primátorem bohužel nevyužila.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 25. 06. 2015 | 788 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Zasedání zastupitelstva č. Z7/05 konané 14.4.2015

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci MěV KSČM dne 15. dubna 2015. Zasedání ZMB připomínalo vyprodaný hokejový stadion. Interpelace občanů nebraly konce a v naprosté většině se týkaly nešťastného rozhodnutí koalice pozastavit prodej bytových domů nájemcům bytů a změnit podmínky tohoto prodeje. Bod 32 obsahoval návrh dokončení prodeje 25 obecních bytových domů podle scénáře koalice.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 16. 04. 2015 | 919 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Prodej obecních bytů s péčí dobrého hospodáře

Společné pondělní zasedání komisí Rady města Brna, a to majetkové komise a komise bydlení, se zabývalo „Návrhem postupu města při prodeji bytových domů nabídnutých ke koupi podle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor“. Materiál podepsal vedoucí bytového odboru MMB a právníci odboru, ale předkladatelem byla údajně pracovní skupina pro posouzení privatizace dle Pravidel prodeje jmenovaná Radou města Brna 13. 1. 2015.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 30. 03. 2015 | 2959 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Tiskové prohlášení zastupitelů města za KSČM k zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 konané 17. března 2015

Jako již tradičně bylo i toto jednání zastupitelstva na úvod velmi bouřlivé. Zastupitel Martin Říha za klub KSČM totiž navrhl doplnit program jeho jednání o bod projednání doprodeje bytových domů podle stávajících pravidel. To se setkalo s hlasitým souhlasem přítomných občanů – zástupců bytových družstev nově vzniklých v těchto bytových domech. Primátor a koalice tomuto projednání nebyla opět nakloněna, což se vzhledem k situaci kolem doprodeje bytů také dalo očekávat.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 19. 03. 2015 | 846 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace zastupitelů

Přes snahu opozice nebyl opět prodej obecních domů na pořadu dne

Nová koalice prokázala svou aroganci vůči občanům města Brna, když nevyhověla návrhu opozice na zařazení samostatného bodu k tématu prodeje bytů na pořad únorového jednání Zastupitelstva města Brna a to i přes to, že dorazila celá řada nespokojených občanů. Tito přišli vyjádřit svoje neskrývané rozhořčení, ale i obavy s postupu nové koalice, která těsně před podepsáním smluv zastavila doprodej posledních 47 obecních domů nájemníkům podle stávajících pravidel a tím jim velice nepěkně zkomplikovala život. Lidé se tak dostali do situace, kdy se již zadlužili, mají úvěry od bank, které splácet musí, ale domy dosud nevlastní. Toto jednání koalice ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a SZ považujeme za nehorázné, obvzláště když předkládané argumenty paní náměstkyně Liptákové jsou pouze nijak opodstatněné spekulace.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 12. 02. 2015 | 2765 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-63 |

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.