Hlavní nabídka

Členství v KSČMVZNIK ČLENSTVÍ:

Za člena KSČM může být přijat na základě dobrovolného rozhodnutí občan, který je starší 18 let, ztotožňuje se s programem a Stanovami KSČM a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. Právo přijímat nové členy má základní organizace, (ve zkratce ZO KSČM). Se členstvím v KSČM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech. (Stanovy KSČM, str.4)

V případě zájmu o členství, kontaktujte naši organizaci KSČM emailem: kscm-brno@kscm-brno.cz

PROČ SE STÁT ČLENEM KSČM?

Politika, opírající se o volnost tržních sil a provázená ztrátou právního vědomí a morálky ztroskotala. Formální a polovičatá řešení, podřízená úzce stranickým zájmům, nevedou k pozitivním výsledkům. Našim vládám v posledním období jako by byli lidé na obtíž. Potřeba systémové změny je stále naléhavější. Po mnohaleté všestranné devastaci ovšem nelze změnit poměry ze dne na den. Cestu k nápravě je však nutno nastoupit neprodleně.

KSČM je jedinou parlamentní politickou stranou, která si klade za cíl odvrátit ve střednědobém horizontu hospodářský a morální propad ČR, zastavit její zaostávání za vyspělým světem a nabídnout a poskytnout občanům větší sociální jistoty, důstojnost a reálné šance na uplatnění, zabránit poklesu celkové kulturní úrovně a čelit snahám omezovat demokracii. Vychází přitom ze znalosti, inspirace a uplatnění prokazatelně osvědčených domácích i zahraničních zkušeností. Za svůj dlouhodobý cíl přitom považuje vytvářet základ pro stabilnější perspektivu, kterou je cesta k sociálně spravedlivější společnosti - k socialismu.

Stav země a její rozvoj, je věcí všech občanů. Pozitivní obrat ve vývoji hospodářského, společenského a duchovního života společnosti, rozvoje vzdělanosti, vědy a kultury nebude možné, pokud pro ně nezískáme většinu občanů.

KSČM počítá s lidmi, kteří svojí iniciativou a aktivní účastí chtějí přispět k naplňování těchto cílů.

Existuje lepší cesta pro naši zemi.


Související články:
Naši lidé (30.03.2010)
Právní poradna (25.05.2009)
Kontakty (25.05.2009)
Kdo jsme, co chceme - KSČM BRNO (25.05.2009)
| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 25. 05. 2009 | 20446 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.