KOHOUTOVICE

Informace Místní organizace KSČM Brno-Kohoutovice pro členy KSČM, naše sympatizanty a příznivce

Zaměření práce Místní organizace KSČM v roce 2017 vytyčila hodnotící členská schůze konaná 10. ledna tohoto roku. Ocenila skutečnost, že v Kohoutovicích bylo v krajských volbách dosaženo pro KSČM nejlepšího výsledku v rámci města Brna. Na základě toho bylo uloženo výboru zobecnit zkušenosti z masové politické práce ke krajským volbám a na základě těchto zkušeností organizovat předvolební kampaň k parlamentním volbám v roce 2017.

Výbor dále organizoval v rámci městské části tradiční akce. U příležitosti Mezinárodního dne žen byly u zdravotního střediska předány květiny a blahopřání asi dvě stě padesáti ženám, a to s kladným ohlasem.

U příležitosti 72. výročí osvobození Brna byla uskutečněna vzpomínková akce a položení květin u pomníku letce Viktora Sergejeviče Kašutina a u památníku osvobození v Žebětíně. Současně se nám podařilo znovu navázat prostřednictvím ruské občanky Anny Kulešovy styk s jeho sestrou Ninou Mišinou žijící v obci Protvino u Moskvy. Bezprostředně po akci jí prostřednictvím internetu předala fotografie z této akce a v létě ji pak osobně informovala, že památka jejího bratra je u nás stále živá. Paní Mišina byla dojata osobním pozdravem od soudruha Františka Obrovského, s nímž se setkala při odhalení pomníku v roce 1975. Na oplátku mu zaslala osobní děkovný dopis. Symbolicky v Den vítězství 9. května, se poklonili památce Viktora Kašutina také ruští pamětníci válečných událostí a jejich potomci, zástupci měst, mezi nimi také členka Moskevské městské dumy Elena Šuvalova a poslanci dalších moskevských obvodů, pedagogové a účastníci zájezdu nazvaného „Cesty paměti – cesty míru“ z Moskvy. Výsledkem jejich cesty je mimo jiné podnět na příslušné orgány v rodišti Viktora Kašutina k uctění jeho památky vybudováním pamětní desky. Reportáž z této události vysílanou ruským televizním kanálem 360° je možné si prohlédnout na internetové adrese uvedené níže.

Na základě úkolu z výroční členské schůze „udržovat pravidelný kontakt se zastupitelkami a členy výborů a komisí, vzájemně se informovat o práci organizace i zastupitelstva; ukládat jim úkoly k prosazování cílů našeho volebního programu“ výbor jednal se členy výborů Zastupitelstva městské části a se členy komisí Rady městské části. Při podnětné diskusi podali členové těchto orgánů zprávu o své činnosti ve výborech a komisích a byly navrženy další náměty pro jejich práci. V těchto setkáních budeme i nadále pokračovat.
Výbor se pravidelně zabýval přípravou blížících se voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Bylo připraveno delegování členů do okrskových volebních komisí, předběžně projednán návrh agitačního zabezpečení volební kampaně. Na červnové členské schůzi seznámil předseda městského výboru KSČM Martin Říha přítomné s prioritami volebního programu, s profily kandidátů navržených na kandidátní listinu v Brně a se zajištěním volební kampaně.

Žijeme bohužel i smutnými událostmi. K nim patří i úmrtí členů a členek naší organizace Ludmily Dosoudilové, Miroslava Tručky, Boženy Tručkové, Františky Šindelářové a Jiřiny Sýkorové. Patří jim poděkování za vykonanou práci. Čest jejich památce!
V nadcházejícím období bude hlavním úkolem agitační zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny. Cílem strany je zvýšit aktivitu všech občanů, neboť nečinnost a mlčení podporuje xenofobní, extremistické a nacionalistické projevy. Při samotných volbách půjde o podporu kandidátů s programem pro většinu obyvatel, o podporu zejména těch, kteří po zvolení na své sliby nezapomenou a nezradí je.
K přípravě voleb do Poslanecké sněmovny se 24. června 2017 uskutečnilo 7. zasedání ústředního výboru KSČM, na němž byly schváleny základní dokumenty pro přípravu voleb: Stručný volební manifest pro volby 2017 a volební program KSČM pro volební období 2017 – 2021. Oba tyto dokumenty byly společně s projevem předsedy KSČM Vojtěcha Filipa následně publikovány na webových stránkách stranických orgánů. V elektronické podobě si je můžete vyžádat na adresách členů výboru uvedených níže.
Základní formou agitační práce bude kontaktní volební kampaň zajišťovaná členy místní organizace v místě jejich bydliště. K ní budou k dispozici propagační tiskoviny a drobné dárkové předměty. Její součástí budou předvolební shromáždění, která se uskuteční: 21. září od 14 hodin na Mendlově náměstí jako celoměstské shromáždění k zahájení volební kampaně, v Kohoutovicích 27. září od 15 hodin (místo bude dodatečně upřesněno podle průběhu rekonstrukce prostoru před zdravotním střediskem na Voříškově ulici). 19. října proběhne celoměstské shromáždění na Moravském náměstí. Kromě těchto akcí budou v prostoru u Hlavního nádraží, na Moravském a Mendlově náměstí umístěny volební stánky, v nichž budou občanům objasňovány cíle volebního programu KSČM, rozdávány propagační tiskoviny a předměty, bude pokračováno ve sběru podpisů na petici žádající odstranění nevhodné desky ve vstupu do bývalé káznice na ul. Cejl. V každém stánku bude zajištěna účast kandidáta.

Vážení občané, soudruzi a soudružky, v nadcházejících volbách, které stanoví orientaci dalšího směřování naší země v dalším období, očekáváme vaši společenskou aktivitu a angažovanost ve prospěch většiny z nás, za rozvoj sociálního státu, proti oligarchizaci politiky. Za pomoc a podporu děkujeme.

Ústřední výbor KSČM na svém 7. zasedání rovněž rozhodl o svolání výročních členských schůzí a stranických konferencí, které proběhnou od listopadu 2017. Budou významnou příležitostí ke zhodnocení a shrnutí zkušeností z vlastní stranické práce při naplňování závěrů IX. sjezdu KSČM. Na tomto základu stanoví místní organizace úkoly a cíle stranické práce v budoucím období. Rovněž zhodnotí práci zastupitelů zvolených na kandidátkách KSČM a zástupců delegovaných do orgánů samospráv a projedná návrhy kandidátů do komunálních voleb v roce 2018. Výroční členská schůze v místní organizaci KSČM 1101 Brno - Kohoutovice se uskuteční 19. prosince 2017.

Kohoutovice, září 2017
Výbor Místní organizace KSČM

 

Adresy, na nichž je možné vyžádat si zasílání elektronických dokumentů a dalších informací o činnosti Místní organizace KSČM:
jiri.mica@seznam.cz, SykoroHel@seznam.cz

Dokument TV 360°o návštěvě společnosti Cesty paměti – cesty míru u pomníku Viktora Kašutina
https://www.youtube.com/watch?v=lIKeCuUKlrc&list=PLrk1TX1FyK8NUeg-xjbv-07-5NhVuQhTs&index=35
Kontaktní adresy:
Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně, Křenová 67, 659 58 Brno
Sekretariát MěV KSČM
Tel.: 734 430 203, 725 986 936, 734 430 204
E-mailové adresy: mv.brno@kscm.cz, kscmbrno@quick.cz
www: http://www.kscm-brno.cz
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Praze
Politických vězňů 9, 111 21 Praha
Telefon: 222 897 111, e-mail: leftnevs@kscm.cz; www: http://www.kscm.cz
Haló noviny
Politických vězňů 9, 111 21 Praha, Telefon: 222 897 111, e-mail: halo@mbox.vol.cz www: http://www.halonoviny.cz


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 15. 09. 2017 | 793 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.