Kohoutovice - ARCHIV

Informace MO KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně pro členy KSČM a naše příznivce

V průběhu druhého pololetí 2014 se činnost výboru místní organizace a stranických skupin zaměřila především na přípravu a provedení komunálních voleb. Na každé schůzi výboru byla prováděna kontrola plnění úkolů tak, aby byly dodrženy všechny termíny stanovené pro volby. Šlo zejména o návrhy na kandidátní listinu a její registraci, návrhy do okrskových volebních komisí, zpracování volebního programu KSČM pro Kohoutovice a zabezpečování úkolů spojených s uskutečňováním agitační a propagační činnosti v celém období přípravy voleb.

Výbor projednal také obsahovou a organizační přípravu veřejné besedy, která se uskutečnila 23. září. Bylo zvoleno téma bezpečnost ve městě Brně a byl pozván zástupce Městské policie Brno. Na jednání výboru byla dále projednána informace o obsahu a doplňování internetových stránek místní organizace. Naše zastupitelky podaly zprávy z jednání orgánů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části.
V říjnu výbor zhodnotil průběh veřejné besedy; konstatoval, že téma bylo vhodně zvoleno, vystoupení zástupce městské policie bylo zajímavé a v diskusi byla řečena řada připomínek i námětů k bezpečnostní situaci v Brně. Je však škoda, že účast občanů přes včasné pozvání, velký počet pozvánek (bylo jich rozneseno přes 400) a zveřejnění na vývěskách ÚMČ byla tentokrát velmi malá. Na schůzi výboru byla dohodnuta příprava hodnotící členské schůze, která se uskuteční 9. prosince 2014.

Příprava voleb

Na každé schůzi výboru byl kontrolován stav přípravy kandidátní listiny, zastoupení místní organizace v okrskových volebních komisích a úkoly v přípravě propagační činnosti. Soudružka Sýkorová ve spolupráci se členy výboru připravila návrh volebního programu, který výbor schválil a prostřednictvím stranických skupin byl předáván členům KSČM a občanům. Program uvádí priority, na jejichž plnění se v městské části zaměří naše zastupitelky a delegovaní zástupci naší organizace ve výborech a komisích. V programu byla rovněž uvedena úplná kandidátka KSČM pro volby do ZMČ, která byla v daném termínu předložena k registraci úřadu městské části.
Po celou dobu volební kampaně jsme denně aktualizovali vývěsní skříňku na konečné zastávce trolejbusu na Jírovcově. Obměnu materiálů prováděli především ss. Sýkorová, Pollaková, pan Chmelíček a Ing. Konečný.
Byl také připraven a v Kohoutovickém kurýru zveřejněn náš předvolební inzerát. Úhradu za tuto inzerci v částce 4000,- Kč z poloviny zaplatila s. Helena Sýkorová a za to jí patří náš dík.
Ve dnech 1. a 6. října se uskutečnily kontaktní akce, na kterých byla občanům předána řada volebních materiálů. Velký počet letáků a jiných agitačních tiskovin do domácností předali osobně členové výboru a vedoucí stranických skupin. V této činnosti se velmi angažoval s. Miča. Na MěV KSČM jsme předali řadu připomínek ke kvalitě a množství agitačních letáků, ale také k neúčasti představitelů ÚV na předvolebních akcích v Brně i k nedostatku finančních prostředků potřebných pro volební kampaň. Obdobné připomínky uvádí i MěV KSČM v hodnocení voleb.

Volební přípravu v Žebětíně tentokrát nelze hodnotit pozitivně. Nepodařilo se zde sestavit kandidátku pro komunální volby do ZMČ. Žebětín bohužel patří k těm městským částem, kde je náš stranický vliv velmi malý. Je to náš dlouhodobý problém, který se nedaří řešit, i když hledáme stále možnosti, jak udržet v Žebětíně činnost stranické skupiny.

Výsledky komunálních voleb a naše umístění v rámci města Brna

Je možno říci, a patrně tak bude posuzovat výsledky voleb i hodnotící členská schůze, že v Kohoutovicích jsme přípravě voleb věnovali patřičnou pozornost. Potvrzuje to skutečnost, že jsme zde získali nejvyšší procento hlasů odevzdaných pro KSČM v rámci města Brna při volbách do zastupitelstva městské části (9% hlasů) a jedno z nejvyšších při volbách do Zastupitelstva města Brna (9,11% hlasů). V Zastupitelstvu města Brna KSČM získala 4 mandáty, v Kohoutovicích 2 mandáty. V obou případech se podařilo udržet stejný počet zastupitelů jako v minulém volebním období. V rámci ostatních městských částí jsme však ztratili 7 mandátů, proto náš volební výsledek v Brně nelze podle našeho názoru považovat za velký úspěch.

V Kohoutovicích jsou jako při každých volbách rozdílné výsledky v jednotlivých volebních okrscích. Například do ZMČ nejvíce procent pro KSČM bylo v okrscích: VO 11004 – 12,78%, VO 11005 – 12,76%, VO 11010 – 10,40%, VO 11003 – 10,11%. Obdobné pořadí v procentech je i při volbách do Zastupitelstva města Brna.
Pro úplnost ještě uvádíme, že v Žebětíně při volbách do Zastupitelstva města Brna dalo KSČM hlasy 3,74% v okrsku 28001, 2,63% voličů v okrsku 28002 a 3,78 % v okrsku 28003.
Na kandidátní listinu do Zastupitelstva města Brna jsme doporučili s. Sýkorovou a s. Miču. Oba jmenovaní byli na kandidátku zařazeni a zvolena byla s. Helena Sýkorová. Bude tedy v ZMB dále zastupovat městskou organizaci KSČM spolu se ss. Danielem Boreckým, Jiřím Hráčkem a Martinem Říhou.
Na prvním zasedání zastupitelstva městské části byla s. Sýkorovu zvolena do funkce předsedkyně kontrolního výboru a jmenována členkou redakční rady Kohoutovického kurýra. S. Knapová byla zvolena členkou výboru pro národnostní menšiny. Členem finančního výboru byl za KSČM zvolen Ing.  Bc. Jaroslav Konečný.
KSČM v Kohoutovicích navrhla své zástupce – členy strany i bezpartijní sympatizanty - do všech komisí RMČ: bytová komise – paní Jaroslava Pilařová, majetková a stavební komise – pan Oldřich Chmelíček, komise životního prostředí: Jaromír Blatný, komise pro informovanost a komunikaci: pan Ing. Jaroslav Škarvada, Ph.D., školská komise: s. Libuše Pollaková, společensko-kulturní komise: s. Marie Knapová, komise pro dopravu a bezpečnost: pan Roman Šedý, komise tělovýchovná pan Jaroslav Škarvada. Rada MČ schválila tyto návrhy dne 26. 11. 2014.
Naši zástupci, kteří pracovali ve výborech a komisích ve volebním období 2010 – 2014, si za svoji činnost a prosazování našeho volebního programu zaslouží poděkování. Zvláště děkujeme s. Zavřelové, dlouholeté člence komise životního prostředí, která již ze zdravotních důvodů nebude tuto funkci dále vykonávat.
Další závěry k hodnocení komunálních voleb a celé činnosti místní organizace od výroční členské schůze posoudí již vzpomínaná hodnotící členská schůze dne 9. 12. 2014.

Děkujeme všem, kteří nám svým přispěním pomohli v roce 2014 v naší nelehké práci. Přejeme vám a vašim blízkým pěkné Vánoce a v roce 2015 zdraví, pohodu a optimismus.

Kohoutovice, prosinec 2014                                    

Výbor místní organizace KSČM
v Kohoutovicích a Žebětíně
spolu s našimi zastupitelkami


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 19. 01. 2015 | 906 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.