Hlavní nabídka

K zasedání Zastupitelstva města Brna Z7/33 dne 7. listopadu 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA pro tiskovou konferenci konanou dne 8. listopadu 2017.

            Z předloženého programu listopadového zasedání ZmB bylo zřejmé, že vedení města nezařadilo žádný problematický bod. Nejostřejší konflikt mezi koalicí, kterou v tomto případě zastoupil samotný pan primátor, se udál již na samém počátku zasedání při jeho schvalování. Na předpokládaný návrh opozičního zastupitele O. Pospíšila na zařazení bodu Stanovisko k majetkoprávnímu vypořádání vztahů v okolí fotbalového stadionu v k.ú. Ponava, opírající se o mediálně prezentované informace z posledního jednání Zastupitelstva městské části Brno-střed, totiž reagoval primátor města coby předsedající jednání svým odmítajícím komentářem. Navrhovatelem byl proto upozorněn, že porušuje schválený jednací řád našeho zastupitelstva, který v tomto bodě připouští jen hlasování bez diskuse.

Tím byla již v začátku jednání atmosféra značně vypjatá. Bylo zřejmé, že z řad přítomné veřejnosti dojde k ostrým vystoupením proti směně obsazených bytových domů Solniční 11, Česká 23, Zámečnická 2, Masarykova 4, Masarykova 6, Průchodní 1, Průchodní 2, Masarykova 14, Květinářská 2 a Kapucínské nám 7. Jedná se o obecní domy v nejatraktivnějších lokalitách tzv. Zlatého kříže města. Veřejnost také svoji nevoli k odprodejům domů v centru města soukromému majiteli dala jednoznačně najevo v bodě dotazy, připomínky a podněty občanů.

Postoj klubu KSČM i v tomto případě je konzistentní. Za transparentní považujeme potřebné pozemky a nemovitosti k rekonstrukci fotbalového stadionu koupit za peníze, v žádném případě nerealizovat směnu. Vzhledem k tomu, že se toto téma do pořadu jednání nezařadilo, bude nás zřejmě čekat ještě nejedno jednání a to snad už i s relevantními informacemi o cenách nemovitostí, včetně všech právních stanovisek. Bez těchto dokumentů nelze rozhodovat!

Trochu vzruchu přinesla i debata o obecně závazné vyhlášce stanovující podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. Zde náš klub opětně upozornil na městem zanedbanou potřebu výměny tradičních zdrojů vytápění v samotném centru města, kde stále ještě mnoho domácností topí tuhými palivy! Již delší dobu navrhujeme, aby v nemovitostech ve vlastnictví města bylo využito moderních technologií vytápění, jako jsou tepelná čerpadla, plynové topení anebo centrální zdroje ! Kolega ve vedení města za zelené reagoval názorem , že je pro úplný zákaz spalování suchých rostlinných materiálů ve městě vůbec. K takovému poučování o stupni škodlivosti pro ovzduší města se nabízí jen otázka, zda se od našich koaličních zelených u potřebných investic do modernizace vytápění obecních domů dočkáme odpovědi ještě do nejbližších komunálních voleb v příštím roce.

Zmiňujeme-li volby v příštím roce, sluší se vzpomenout, že v rámci jednání jsme také schválili harmonogram zasedání ZmB v posledním roce vládnutí této koalice. Věříme, že již bude bezkonfliktní a s minimálními škodami pro město a občany v něm. Dosud s touto vládou zažíváme katastrofické scénáře v dopravě, v kapitálových výdajích a o nesplněných slibech ani nehovoříme!
Výsledky hospodaření za 3/4 letošního roku, které jsme hodnotili v rámci dalšího projednávaného bodu našeho jednání, totiž jasně ukazují, že se nedaří naplňovat výdaje na kapitálové stránce. Tento jev (vyplývající ze systémové nepřipravenosti investic města a městských částí) se bohužel opakuje každoročně a zatím přes mnohé sliby politického hnutí ANO, hlavního koaličního subjektu v Brně, není světlo na konci tunelu, jakkoliv náměstek Mrázek stále "(ne)blábolí o světlých zítřcích". Při schvalování závěrečného účtu uvidíme, jak jsme dopadli za letošní rok a zda budeme mile překvapeni! Vzhledem k tomu, že již blíží oficiální konec vlády stávající koalice, by tato měla dát jasnou představu, co nachystala pro své nástupce. Informovanost o připravovaných akcích je však kromě mlhavých a neupřesňovaných slibů také mizivá. Doufejme, že z nich nezbudou jen kostlivci ve skříni.

Jedním takovým kostlivcem může být Strategie Brno 2050 – rozvojová vize města do tohoto roku. Pro údajné nedodání podkladů od zahraničních partnerů bylo včera schválení její strategické části staženo z programu. Náš jednoznačný názor je, že spíše než vize o vzdálenější budoucnosti bychom měli zodpovědně a komunitně pracovat na novém územním plánu města, rozhodnout o poloze nádraží, dálničních tahů v rámci města atd., což rozhodně je pro město Brno v této chvíli důležitější! Přešlapování ve věci řešení dopravy ať v klidu nebo v pohybu, kdy již dnes je v našem městě málo prostoru v ulicích, už skutečně není únosné! Je například na čase přesunout kolejovou MHD pod zem, schválit opatření na větší uplatnění hromadné dopravy v centru města apod. Bláhové by bylo myslet si, že všichni přesednou na kola!

Ve schvalovaných dokumentech se také jasně prokázala rozhazovačná politika koalice, když v době vyšších příjmů projídáme peníze na akcích typu RE:PUBLIKA/2018 a jim podobných. Nemyslíme tak na zadní kolečka, na to, že ekonomika nebude pořád šlapat jak teď. I při výkupech nemovitostí v souvislosti s investičními akcemi se rozhodně nechováme jako řádní hospodáři, když se uplatňuje princip - kdo si co řekne, to mu dáme! To není nejlepší strategie pro město!

V závěrečných interpelacích zastupitelů náš klub upozornil na některé zahraniční cesty, o nichž si vyžádal podrobnější zprávy. Také jsme opakovaně vyzvali náměstka Hollana o zjednání nápravy v havarijním stavu vozovky v ulici Úzká, kde hloubka kolejí je nebezpečím pro řidiče!

Martin Říha, Daniel Borecký, Jiří Hráček za zastupitelský klub KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 13. 11. 2017 | 669 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.