Úvahy, ohlédnutí a vzpomínky

Malý příspěvek k integraci cizinců do našeho socioekonomického prostředí

Dovedeme si všichni představit, co to znamená, resp. co se pod tím skrývá, když si přečteme stručnou novinovou zprávu, že statutární město Brno se stává partnerským subjektem Jihomoravského kraje v projektu s názvem Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, v němž žádá o veřejnou finanční podporu z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí?

A je to logické, vždyť Jihomoravský kraj je po Praze a kraji Středočeském třetím regionem ČR s největším přílivem legálně žijících cizinců (a u nelegální imigrace lze předpokládat obdobný význam). Místem kumulace těchto cizinců v našem kraji je logicky Brno, neboť i zde se projevuje obecný trend směrování cizinců i domácího obyvatelstva především do velkých měst s vyšší nabídkou pracovního uplatnění. Podle statistických údajů Policie ČR v roce 2010 na území kraje pobývalo více jak 36,6 tis. cizinců, z nichž takřka 15,8 tis. má povoleno trvalý a zbytek dlouhodobý pobyt u nás.
Brno se proto stalo místem, kde v rámci pilotního (ověřovacího) provozu již 2. rokem působí uvedené JM regionální centrum, umožňující kontakt na centra výuky a zvyšování znalostí českého jazyka, zajišťující integraci cizinců do naší majoritní společnosti prostřednictvím kulturní a osvětové činnosti, kurzů socio-kulturní orientace apod., ale vůbec i přístup cizinců na náš trh práce.

Na jeho činnost je jen pro letošní rok vyčleněno celkem 6,26 mil. Kč, z níž 75% bude financováno z prostředků EU. Personálně je pak každodenní chod Centra zabezpečován třemi stálými zaměstnanci ve vedoucích funkcích a více jak desítkou pracovníků s částečným pracovním úvazkem z řad domácího obyvatelstva. Jak vidno, i to je jasný příhodný příspěvek ke zvýšení  zaměstnanosti u nás.

Dr. Daniel Borecký, CSc.,
zastupitel města Brna za KSČM


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 10. 03. 2011 | 2737 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.