Hlavní nabídka

Tisková zpráva ze zasedání zastupitelstva města Brna 7.3.2017

Tisková zpráva klubu KSČM ze zasedání zastupitelstva města Brna Z7/26 dne 7. března 2017 pro tiskovou konferenci konanou dne 8. března 2017. Zastupitelstvo opět nezklamalo a v plné parádě se předvedlo občanům jednak poměrně hojně zastoupeným přímo v sále, tak i sledujícím naše jednání v přímém nebo zaznamenávaném video přenosu.

Zaujmout totiž musela jak koalice svým opětně nehorázným „válcovacím“ přístupem k prosazování záměrů svých jednotlivých subjektů, tak i opozice svými konkretními a věcnými protiargumenty k předkládaným materiálům a projektům. Příkladem budiž hlasování k projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“, který je součástí svou nesystematičností a nepropracovaností námi dlouhodobě kritizovaného projektu Rapid rehausing, zdánlivě směrovaným na eliminaci (utlumení) závažných společenských problémů. Po konstatování několika faktů opozice z řad KSČM a ODS (zejména se týkajících nedodržení podmínek poskytovatele dotace – MPSV ČR, přidělení 115 bytových jednotek mimo existující pořadníky městských částí, tak zahrnujících prý nezbytné zahraniční cesty a další analýzy různých modelů sociálního bydlení posloužících k přípravě vlastní Koncepce sociálního bydlení města Brna), už i někteří koaliční zastupitelé prohlédli „čertovo kopýtko“ navrhovaných osobitých způsobů řešení. Celkem překvapivě se to projevilo nesourodostí koalice při hlasování a neschválením předkládaného materiálu navrhujícím souhlasit s podmínkami poskytnutí dotace a souhlasem se změnovými rozhodnutími, která mohou být v budoucnu Radou města Brna vydávána.

Velmi překvapivě, i když pro naši koalici standardně, a zřejmě po řádném poučení, jak se mají koaliční zastupitelé chovat, po přestávce předložil náměstek Hollan bod v nezměněné podobě ke hlasování znovu. A vida - původní návrh usnesení byl přijat! Nabízí se otázka, jak bychom postupovali, kdyby to opět neprošlo? Hlasovalo by se potom opětně až do zdárného konce?

Kupodivu v případě z minula opakovaně zařazeného bodu „Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka“ by, nebýt opozice, bod schválen nebyl! Ukázalo se, že v pozadí problému s prohlasováním je subjektivní nesnášenlivost dvou veřejně činných občanů této městské části. Pro další budoucnost Brna je proto podstatné, co s koalicí udělá proces pořizování Územního města Brna a schválení jeho zadání, kde jsou veřejně známé názorové rozdíly jednotlivých koaličních klubů. Proto koalice dosud nenašla odvahu veřejnosti sdělit, jakou cestou se budeme ubírat. Stanovisko klubů KSČM je jednoznačné: komunisté v městském i krajském zastupitelstvu, dlouhodobě poukazují na skutečnost, že bez studie proveditelnosti a jednoznačném stanovení trasy D43 a polohy brněnského nádraží nelze v žádném případě zodpovědně rozhodnout.

Potvrzením dlouhodobě špatných ekonomických kroků v hospodaření města koalice byla nepodpora Souhrnného rozpočtu města Brna na rok 2017. Jsme totiž přesvědčeni, že utrácet se může jen to, na co máme a na velké investice je potřeba dostatečné finanční prostředky našetřit úsporami v čisté spotřebě.
Při projednávání dalších bodů březnového jednání zastupitelstva se nám podařil i malý úspěch, když jsme zvrátili návrh Rady města Brna na odpuštění smluvní pokuty za nevyklizení objektu v souvislosti s výkupem pozemků pro stavbu Velkého městského okruhu. Město se musí chovat jako řádný hospodář! Pro koalici to bohužel platí jen v případě jednotlivých občanů, nikoliv na velké podnikatele a firmy.

Martin Říha, Dan Borecký, Jiří Hráček a Helena Sýkorová,


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 08. 03. 2017 | 621 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.