Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 42 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-42 |
Kohoutovice - ARCHIV

Informace MO KSČM Brno-Kohoutovice pro členy KSČM a naše příznivce – 2. čtvrtletí 2013

Také v těchto měsících výbor naší místní organizace společně se stranickými skupinami zabezpečil plnění všech úkolů daných plánem práce a městským výborem. Výbor místní organizace vyhodnotil průběh a dohodl postup realizace závěrů březnové členské schůze, provedl kontrolu příprav vzpomínkových akcí k 68. výročí osvobození (u památníku letce Kašutina a v Žebětíně).

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 26. 08. 2013 | 3925 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na II. pololetí 2013

Plán práce bude operativně doplněn dle pokynů MěV KSČM a usnesení ÚV KSČM.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 26. 08. 2013 | 3245 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Informace pro členy KSČM a příznivce MO KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně za II. čtvrtletí 2012

Naše zastupitelky a členové výboru místní organizace uskutečnili koncem března 2012 plánovanou besedu k aktuálním otázkám sociální péče zaměřenou především na legislativní změny, ke kterým této oblasti došlo od 1. ledna 2012. Besedy se zúčastnila paní Lea Janků, která dlouhodobě pracuje na Odboru sociální péče MMB jako vedoucí referátu péče o zdravotně postižené. Úvodní vystoupení paní Janků bylo velmi konkrétní, zaměřené na všechny legislativní změny a nové postupy v oblasti sociální péče a na další důležité otázky sociální politiky, které se občanů přímo dotýkají. Besedu řídila s. Helena Sýkorová, která společně s paní Janků reagovala na řadu dotazů účastníků besedy. Beseda byla velmi aktuální a užitečná.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 16. 07. 2012 | 3624 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Pieta u sestřeleného sovětského pilota

BRNO – KOHOUTOVICE - 67. výročí osvobození Brna Sovětskou armádou od fašistů si připomněli občané za účasti generálního konzula Ruské federace v Brně Andreje Jevgeněviče Šaraškina v zalesněné stráni pod kohoutovickou hájenkou u pomníku 21letého sovětského pilota Viktora Sergejeviče Kašutina, který tam přišel o život v posledních dnech 2. světové války v Evropě.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 02. 05. 2012 | 2080 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Rozhodování o nájemném nadále v radě městské části Brno - Kohoutovice

Na VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Kohoutovice dne 21. března 2012 byl zařazen návrh zastupitelek JUDr. Heleny Sýkorové a Marie Knapové, aby si zastupitelstvo vyhradilo rozhodování o výši nájemného v obecních bytech ve správě městské části.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 04. 2012 | 4345 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Informace pro členy KSČM a naše příznivce za I. čtvrtletí 2012

V závěru minulého roku výbor místní organizace zhodnotil průběh výroční členské schůze a posoudil připomínky a náměty z diskuze. Úkoly vyplývající z usnesení této schůze zařadil do letošního plánu činnosti místní organizace na I. pololetí.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 04. 2012 | 1742 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Vzpomenutí 67. výročí osvobození Brna Rudou armádou v Žebětíně

Tento památník zbudovali naši předkové s výzvou, abychom nikdy nezapomněli obětí, které přinesla Rudá armáda za naši svobodu. Čest a sláva těm, kteří před 67 lety položili své životy v bojích za osvobození naší země.


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 04. 04. 2012 | 1745 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Shromáždění u památníku letce Viktora Sergejeviče Kašutina

Vážení spoluobčané, milá mládeži, ve středu 25. dubna 2012 si připomeneme 67. výročí osvobození města Brna Sovětskou armádou shromážděním u památníku letce Viktora Sergejeviče Kašutina, který zahynul v posledních dnech 2. světové války. Shromáždění se koná v 17.00 hodin.


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 04. 04. 2012 | 5061 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Informace výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně pro členy KSČM a naše příznivce – prosinec 2011

V měsíci říjnu 2011 se výbor místní organizace zabýval především obsahovou a organizační přípravou výroční členské schůze, která se uskutečnila 22. listopadu 2011. Pověřil své členy zajištěním jednotlivých úkolů. Návrhy zprávy o činnosti, průběžné zprávy o hospodaření, usnesení a kádrových a organizačních otázek VČS byly pak projednány na výborové schůzi 8. listopadu. Bylo také hodnoceno působení našich zastupitelek a našich zástupců ve výborech místního zastupitelstva, v komisích rady městské části a v redakční radě Kohoutovického kurýra. Jejich práce je i v letošním roce hodnocena kladně.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 27. 12. 2011 | 3502 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na I. pololetí 2012

Pravidelné body jednání: Kontrola úkolů, Informace a úkoly z porad na MěV KSČM, zasedání ÚV KČM, Sdělení zastupitelek, náměty pro jejich činnost, Výročí členů MO.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 27. 12. 2011 | 3458 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Plán práce výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích na období září - prosinec 2011

Pravidelné body jednání:

  1. Kontrola úkolů
  2. Informace z porad na MěV KSČM
  3. Informace zastupitelek
  4. Sdělení členů výboru

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 15. 06. 2011 | 1246 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Výzva kroužku historie při Klubu seniorů v Brně- Kohoutovicích

Vážení spoluobčané, milá mládeži!

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 03. 2011 | 1674 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Shromáždění u památníku letce Viktora Sergejeviče Kašutina

Vážení spoluobčané, milá mládeži, ve středu 27. dubna 2011 si připomeneme 66. výročí osvobození města Brna Sovětskou armádou shromážděním u památníku letce Viktora Sergejeviče Kašutina, který zahynul v posledních dnech 2. světové války.


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 03. 2011 | 1439 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

66. výročí osvobození Rudou armádou u památníku osvobození v Žebětíně

Tento památník zbudovali naši předkové s výzvou, abychom nikdy nezapomněli obětí, které přinesla Rudá armáda za naši svobodu. Čest a sláva těm, kteří před 66 lety položili své životy v bojích za osvobození naší země.


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 03. 2011 | 1687 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kohoutovice - ARCHIV

Informace výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně

pro členy KSČM a naše příznivce – únor 2011.
Jak jsme vás již informovali v závěru minulého roku, místní výbor a obě naše základní organizace v lednu a únoru soustředily svoji činnost zejména na přípravu a zabezpečení společné hodnotící členské schůze, která se uskutečnila 8. února 2011. V lednu byla ve výborech a v místním výboru dokončena obsahová a organizační příprava včetně opatření k provedení navrhovaného sloučení základních organizací a ukončení činnosti našeho místního výboru.

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 21. 02. 2011 | 4208 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-42 |

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.