Kohoutovice - ARCHIV

Informace ZO a MíV KSČM pro členy KSČM a naše příznivce

Poslední čtvrtletí roku 2009 bylo mimo jiné v naší činnosti provázeno přípravou a uskutečněním výročních členských schůzí a místní konference. Hodnotila se stranická práce za uplynulé dva roky, činnost našich zastupitelů, výsledky voleb do Evropského parlamentu, ale i příprava na volby, které se uskuteční v roce 2010. Současně stranické organizace i místní výbor posuzovaly plnění závěrů a usnesení ÚV a MěV KSČM i našich vlastních a jejich uskutečňování v našich podmínkách.

Výroční schůze a místní konference byly dobře připraveny a lze říci, že jejich průběh splnil očekávání. Jednání bylo věcné a závěry schválené účastníky jsou zaměřeny na hlavní úkoly, které nás v příštích dvou letech čekají.

Již v únoru 2010 se uskuteční městská konference KSČM, v měsíci květnu 2010 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. Koncem června se bude konat celostátní konference KSČM a v říjnu 2010 volby komunální a senátní. Je tedy zřejmé, že nás čeká náročná a odpovědná práce, abychom v rámci městské organizace i v dalších dvou letech dobře obstáli.

Také místní konference se zabývala přípravou na budoucí volby. Práce vynaložená na přípravu na předčasné volby do Poslanecké  sněmovny, které se měly konat v říjnu 2009 a které se v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu uskuteční až v květnu 2010, nebyla marná. Byla spojována s přípravou voleb komunálních, a tak již dnes máme připravenu naši kandidátku pro Kohoutovice a Žebětín. Byla zpracována první varianta našeho volebního programu. Delegáti místní konference se s tímto návrhem seznámili. Na další přípravě voleb budeme pokračovat hned od počátku roku 2010.

Obě výroční členské schůze potvrdily stávající složení výborů i pro další funkční období. Do funkcí předsedů základních organizací byli znovu zvoleni s. Obrovský a s. Hebnar. Delegáty na městskou konferenci jsou ze ZO 1101 s. František Obrovský a ze ZO 1103 s. Helena Sýkorová. Do místního výboru delegovaly výroční členské schůze ss. Hebnara, Lukšíkovou, Krejčího, Miču, Obrovského, Pollakovou, Sýkorovou a Tručku. Všichni byli místní konferencí schváleni. Do městského výboru je opět doporučována s. Helena Sýkorová. VČS i místní konference navrhují, aby na městské konferenci byli do vedoucích funkcí znovu doporučeni ss. Satoria a Novotný.

Výroční schůze ZO 1101 a místní konference ocenily činnost kroužku historie, který již několik roků odvádí záslužnou práci. Kroužek vede s. Obrovský a působí v něm ss. Sýkorová, Patáková, Pešková a Blatný. Za poslední dobu zhotovil zajímavá a poutavá tabla pro výstavy z historie Kohoutovic, z doby osvobození Brna, z historie Velké ceny na Brněnském okruhu. Aktivně přispěl  k instalaci pamětní desky obětem fašistické okupace, která je umístěna na radnici v Kohoutovicích. Uskutečnil také zajímavé besedy se žáky na obou našich školách. Soudruh Obrovský zhotovil letos dva sborníky dokumentů, které budeme postupně zveřejňovat na našich internetových stránkách. Sborníky si mohou zájemci vypůjčit u s. Obrovského.

Výroční schůze i místní konference hodnotily také činnost našich zastupitelů a námi delegovaných členů do výborů a komisí zastupitelstva a rady naší městské části. Znovu byla oceněna obětavá práce s. Heleny Sýkorové a s. Jiřího Miči. Dobrou práci odvádí všichni naši zástupci delegovaní do výborů zastupitelstva a komisí rady městské části - ss. Zavřelová, Pollaková, Knapová, nestraníci Jaromír Blatný a Ivan Kozel a samozřejmě i naši zastupitelé. V této své činnosti naši stranu dobře reprezentují. Věříme, že tomu tak bude i v příštím volebním období.

Tolik naše informace.

Skončil rok 2009 a proto chceme všem, kteří nebyli přítomni na VČS nebo na místní konferenci i touto cestou poděkovat na každou podporu a pomoc, kterých se nám v naší činnosti od vás dostávalo. Přejeme vám do nového roku 2010 hlavně dobré zdraví a osobní a rodinnou pohodu.

Místní výbor KSČM Kohoutovice a Žebětín


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 06. 01. 2010 | 1635 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.