Hlavní nabídka

Kdo jsme, co chceme - KSČM BRNO

Myslíš si, že rozdělení lidí na majetné a nemajetné je správné? Pak rozhodně nečti dál, zkazilo by ti to iluze. Pokud si to nemyslíš, pak Městská organizace KSČM v Brně a jejích 4 000 členů a několikrát více sympatizujících tě seznámí se svými postoji k minulosti a současnosti. Vznik nových stran ze starých tváří a se stejně špatným programem je trik, jak znovu oklamat občany. Důležitá nejsou hesla - ale skutečné kroky!

CO TO ZNAMENÁ, CO CHCEME?

Sociální spravedlnost a volnost - nikoliv rovnostářství, ale stejné šance pro všechny. To znamená rovné podmínky pro rozvoj každého občana, včetně bydlení, vzdělání, péče o zdraví, zajištění klidného stáří, možnosti ekonomických, kulturních i sportovních a zájmových aktivit, rovnost před zákonem bez ohledu na postavení.

Solidarita - vyšší zdanění bohatých, bezplatné a kvalitní zdravotní zabezpečení, vzdělání a starobní i invalidní důchody zabezpečující důstojný život pro všechny, sociální péče pro potřebné.

Svoboda - možnost aktivně uplatnit své schopnosti v každé sféře společenského života včetně podnikání nebo různých občanských iniciativ, svoboda projevu a rovný přístup do sdělovacích prostředků.

Hospodářský rozvoj - respektování podmínek trhu při promyšleném usměrňování celé ekomiky, ochrana a podpora domácí ekonomiky, rovné ekonomické, právní, aj. podmínky pro různé formy vlastnictví, politická podpora samosprávných forem ekonomiky včetně družstevní, úloha státu při strategickém plánování a cílevědomá podpora perspektivních a pro celou společnost důležitých oborů.

Demokracie - obnova úlohy státu, rovnoprávné podmínky pro působení stran, hnutí i občanských iniciativ, rozšiřování práv odborů, stálé prohlubování samosprávy občanů ve všech oblastech života, včetně prosazování referenda, zaměstnanecké rady v podnicích, občanské výbory v místech.

Městská stranická organizace KSČM v městě Brně nesouhlasí se zavedenou praxí, kdy má občan právo jen jednou za čas odvolit, a pak přenechat rozhodování pouze politikům. Naším cílem je rozvoj občanské společnosti v městě Brně, v níž se snažíme prostřednictvím našich zástupitelů v místních částech, v Zastupitelstvu města Brna i v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje neustále rozšiřovat možnost všech občanů touto demokratickou cestou ovlivňovat veřejné dění a rozhodovat o něm.

Uvádíme do života politickou linii městské stranické organizace orientovanou na oblast komunální politiky.

O pravdivosti toho, že demokracie není jen možnost volit , ale také měnit se v uplynulém období přesvědčily desítky našich spoluobčanů. Každý případ, někdy i prosté pochopení, přináší to, co od zastupitelů občané žádají - pomoc a řešení jejich problémů. Platí to zejména v dnešní době, kdy vládne bezohledný individualismus a lidská solidarita je jevem více než vzácným.

Daří se nám vybírat a připravovat pro funkce poslanců a zastupitelů další nové lidi - členy i nečleny KSČM. Našim cílem je zvětšit počet našich zastupitelů v městě Brně.

Jsme stranou nové perspektivy a reálné politické síly.

Budeme i v dalším období odpovědně zajištovat rozvoj organizační struktury a naší působnosti v městě Brně. Máme vyspělý funkcionářský aktiv. Přijímáme nové členy, kterým postupně předáváme odpovědnost za naše organizace. Na dobré práci MěV má podíl rozsáhlá aktivita různých odborných sekcí a komisí, které při městské stranické organizaci pracují. Tím stále udržujeme relativně vysoký aktiv spolupracovníků, kteří přináší nová řešení stávajících problémů. Péči o kulturní hodnoty a rozvoj národní kultury, vytváření podmínek pro kulturní zájmovou činnost občanů pokládá městská organizace KSČM za jednu ze svých priorit. Každý, kdo má zájem a talent, se může na jejich tvorbě podílet prostřednictvím Výboru národní kultury Brno. Městský výbor KSČM se podílí na vytváření potřebných - finančně dostupných příležitostí pro děti a mládež k zájmové a tělovýchovné činnosti v jejich volném čase. V budově městského výboru pracuje mládežnický tábornický oddíl TUHAS, který má celoroční bohatou činnost, včetně pořádání letního stanového tábora. Zachování práv žen - to je jedna z dalších aktivit, kterou MěV KSČM podporuje. Ženy sdružené do levicového klubu DOBROMYSL mají bohatý program, který se promítá do všech oblastí současného života. Poznávací zájezdy, společenské podniky, plesy, Mezinárodní den žen, atd. Nedílnou součástí života na Křenové 67 v budově městského výboru jsou besedy pořádané výborem Vlasteneckého sdružení antifašistů, sobotní poticko-teoretické semináře a zejména Diskusní čtvrtky, které se konají každý třetí týden v měsíci.

KSČM se poučila z minulosti a důsledně se rozešla s negativními praktikami bývalé KSČ.

Máte před sebou program strany, která chce oslovit všechny občany nespokojené se současným vývojem v řadě oblastí a rozhodnuté učinit všechno pro skutečnou změnu. Podporou KSČM podpoříte ekonomický rozvoj, sociální spravedlnost, jistoty, demokracii a svobodu, šťastnou rodinu a bezpečný svět.


Související články:
Naši lidé (30.03.2010)
Členství v KSČM (25.05.2009)
Právní poradna (25.05.2009)
Kontakty (25.05.2009)
| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 25. 05. 2009 | 9080 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.